Free politics and current events Kindle books for 14 Dec 13

2010 Global Hunger Index : The Challenge of Hunger : Focus on the Crisis of Child Undernutrition

by Yisehac Yohannes

As the world approaches the 2015 deadline for achieving the Millennium Development Goals (MDGs) – which include a goal of reducing the proportion of hungry people by half – the 2010 Global Hunger Index (GHI) offers a useful and multidimensional overview of global hunger. The 2010 GHI shows some improvement over the 1990 GHI, falling by almost one-quarter. Nonetheless, the index for hunger in the world remains at a level characterized as “serious.” This result is unsurprising given that the overall number of hungry people surpassed 1 billion people in 2009.China and Globe Living and Thinking

by Yiming Shan

In today’s globalization, China takes a more and more important role on the world. Here is the observation of a Chinese engineer who worked in China and abroad, who is interested in human developing space-time trajectories in various dimensions such as region, biology, gene, culture, history… These are not photos taken from satellites, or taken by a theorist about China. These are flows of living and thinking in the interior of China, while being tried to look at from perspectives of sky, morality and evolution. These issues are common to the globe now. Current time is the crucial moment for people facing these issues. The articles were originally written in Chinese. But the author thinks that this English version translated by himself and published first is more meaningful for the world.Porti i Perëndimit

by Aida Bode

Davidi dhe Bath Sheba – është një adoptim i mrekullueshëm nga Aida Bode i ngjarjes së njohur nga Bibla e mbretit David dhe Bathshebës. Davidi, një djalosh bari, kurorëzohet mbret i Izraelit nga vetë Perëndia. Përkushtimi i Davidit ndaj Perëndisë dhe ligjit të tij, sfidohet thellësisht kur ai hyn në një marrdhënie jashtë-martesore me Bathshebën, gruan e njërit të udhëheqësve të ushtrisë së tij. Konflikti i romanit është shumë i thellë dhe tronditës. Ai i kapërcen së tepërmi kufijtë e një “dashuriçke” të zakonshme apo të një shkeljeje banale të kurorës. Në atë konflikt ka diçka nga përjetësia, diçka nga morali njerëzor, që i kalon kufijtë e një familjeje, madje edhe të një kombi, doemos edhe të një epoke. (Niko Dako -redaktor)
Davidi dhe Bathsheba 600 Lek

Porti i Perëndimit është vëllimi i parë poetik nga Aida Bode. Midis poezisë (përgjithësisht romantike) që vjen drejtpërsëdrejti nga shpirti njerëzor apo nga zemra e natyrës dhe asaj poezie moderne, që jo vetëm ka gëzofin e kohës dhe plazmën botës, ku krijohet, por kultivon elementë nga më të ndryshmit të modernitetit, globalizmit, mënyrës së komunikimit, rrethanave e kushteve të ekzistencës së shoqërisë së sotme njerëzore, krijimet e Aidës priren gjithnjë nga kjo e dyta. Duke ardhur nga një botë ballkanike, konkretisht shqiptare, (më saktësisht, Korça i ashtuquajtur edhe Parisi i Vogël) autorja i ka brenda vetes të parët e vet, me gjuhën, me psikologjinë, pasurinë shpirtërore e kulturore, me traditat dhe historitë e jetës së tyre dhe me këtë ngarkesë, ajo ka marrë udhën drejt një bote tjetër, siç është Amerika. Atje ka gjetur tjetër jetë, gjuhë tjetër, tjetër kulturë, të tjera forma, qofshin këto edhe poetike. Meritat te talenti i Aidës spikasin në atë, se si ajo ka ditur t’i ngjizë në vargun dhe motivet e saj poetike, këto dy realitete virtuale. (Demir Gjergji – redaktor)In Through A Coloured Lens

by Pat Watson

A young man searches for his identity. Young Black men lose their lives to the stories created about them that they then buy into. A mysterious bus driver documents an apocalyptic tale of our contemporary lives as it relates to the Book of Revelations. A woman speaks in the Council Chamber at Toronto City Hall to tell how her life went from normal to the desperation of depression, homelessness and then recovery. A northern city becomes known for its annual Caribbean carnival rivalling many similar celebrations around the globe. A little girl skips along a sidewalk, bringing memories of long forgotten childhoods.

“In Through a Coloured Lens” is a compilation of timely and timeless columns selected from the hundreds I have written that have appeared over the past ten years in Share newspaper – “Canada’s largest ethnic newspaper”. Here are words on the lives of African Canadians and the issues that affect us here and also beyond our Canadian borders. With my particular insights colouring each view, themes range from family relations to race relations, politics to humour, mental health and poverty, and even spirituality. For added dimension, there are illustrations by M.W. Santerre.Hebrew Books: נש×?ם ×?×?×?×?×?×? (Feminism)

by Korin Shachar

×?שנ×?ת ×?ש×?ש×?ם ש×? ×?×?א×? ×?ק×?×?×?ת ×?ת×?×?×?×?×? ×?×?פ×?×? ש×?×?×?א×? ×?×?×?ש×?×?ם א×?×?ר×?ם ×?ת×?×?×?×?ם ר×?×?ם ×?×?×?×?×?×? ש×? נש×?ם ×?ר×?×?×? ×?×¢×?×?ם. א×?×? ×?×? ×?ש×?× ×?×?×?ם ש×?תר×?ש×? א×?נם ×?ספק×?ם ×?×¢× ×? ×?שא×?×?ת ×?קש×?ת שא×?ת×? ×?ת×?×?×?×?ת ×?×?×?×?רת ×?ספר ×?×?: ×?×?×?×¢ ×?ש ×?× ×?ת ×?×¢×?×?ם? ×?×?×? תעש×?×?ת ×?פ×?רנ×?×?רפ×?×? ×?ש×?ש×?ת? א×?×? ×?×?ת×?×? שנש×?ם ×?ער×?×?×?ת ר×?×?ת ×?×? ×?×? ×¢×?×?×?×? א×?× ×? ×?×?×?ת ×?ש×?×?ם עם ×?×?×?× ×?×?ת ש×?×?×?? ×?×?×? ×?×?ס×?ר ×?ש×?×?×?×?ת×? ש×? ת×?פע×?ת ×?×?×?ר×?ת ×?×?×?×? ×?×?×?×?×? ער×?×?ת, א×?נס, ×?×?ר×?×?ת ×?×?× ×?×?ת, א×?×?×?×?ת ×?×?פ×? נש×?ם, רצ×? נש×?ם ×?×?×?×?רת נש×?ם ×?×¢×?×?×?ת ×?×?× ×?ת? ×?×?×?×? רענ×?, ×?×?×?ר, ×?×?×?×?×? ×?×?פת×?×¢ ×?×?×?נת ×?”ר ק×?ר×?×? ש×?ר ×?×?ש×?×?ם ×?ת×?ק×?ם ×?×?×? × ×?ש×?א×?ם, ×?×?ר×?ת, ×?×?×?×?×?ת, ×?×?×?×?×?ם ×?×?×?× ×?×?ת. ר×?×?× ×? ×?ש×?×?× ×¢×?ם ×?×? נש×?ם ×?×¢×?×?ם ×?×?ער×?×? ×?שנ×?ת ×?א×?פ×?×?ם ×?ת×?×?×?×?ת ×?×?×?פש ×?×?א ×?×?×? ×?ש ×?×?×? ×?×¢×?×?ת ×?×?×?×?×?ת ×¢×? ×?×?פ×?. ×?א×?×?נם?

×?”ר ק×?ר×?×? ש×?ר ×?×¢×?ת Ph.D ×?×?×?×¢ ×?×?×?×?×¢ ) )Information Science ×?א×?× ×?×?רס×?×?ת ×?ר א×?×?×?, ×?×?×?רת ת×?אר שנ×? ×?×?×?×?×¢× ×?ת ×?ספרנ×?ת ×?ת×?אר ראש×?×? ×?×?×?ס×?×?ר×?×? ×?×?×?×?×¢ ×?×?×?×?× ×?. ×?×?×?רת ×?×?×?×?×?×? תע×?×?×? ×?×?ת×?×?×?ת ×?×?×?×?×?×?×?תרפ×?×? ×?א×?× ×?×?רס×?×?ת ×?ר א×?×?×?. ×?×?×?פ×?ת ×?×?א ×?ש×?×?ת ×?×?×? ×?ש×?×?×?ת ×?×?×?×?×?×?×?תרפ×?×?ת ×?×?×?×? ×?ש×?×?×?ת ×?×?×?×?×?ס×?×?×?ת. ×?×?×?×? ×?×?ת×?× ×?×? ×?תנ×?×¢×? ×?ק×?×?×?צ×?ת.Korea Focus – November 2013

by Korea Focus

Korea Focus is a monthly webzine accessible at (www.koreafocus.or.kr), which includes editorials, columns, features, interviews, and essays on Korean current affairs and related international issues. Since its inception in 1993, the journal has served as a foremost source of objective information on Korea, contributing to a broader understanding of Korean society and promoting Korean Studies among academic institutions and policy think tanks abroad. The articles are selected from leading Korean newspapers, news magazines, and academic journals.

* In addition to the webzine, the content of Korea Focus is available via e-book service for mobile devices. Those who are interested in subscription may register their email address at the website.Korea Focus – October 2013

by Korea Focus

Korea Focus is a monthly webzine accessible at (www.koreafocus.or.kr), which includes editorials, columns, features, interviews, and essays on Korean current affairs and related international issues. Since its inception in 1993, the journal has served as a foremost source of objective information on Korea, contributing to a broader understanding of Korean society and promoting Korean Studies among academic institutions and policy think tanks abroad. The articles are selected from leading Korean newspapers, news magazines, and academic journals.

* In addition to the webzine, the content of Korea Focus is available via e-book service for mobile devices. Those who are interested in subscription may register their email address at the website.Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.