Free world literature Kindle books for 20 Aug 16

Ð?асилий Ð?асилÑ?евиÑ? Ð?еÑ?еÑ?агин: Ð?о лиÑ?нÑ?м воспоминаниям (Russian Edition)

by А. Нивин

«Сложная Ñ?Ñ?сская дÑ?Ñ?а» Ñ?Ñ?дожника Ð?.Ð?. Ð?еÑ?еÑ?агина пÑ?ивлекла писаÑ?еля А.Ð?. Ð?иÑ?кевиÑ?а в каÑ?есÑ?ве обÑ?екÑ?а исследования в его лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?ном Ñ?Ñ?Ñ?де. Ð?осÑ?овеÑ?носÑ?и, а Ñ?акже эмоÑ?ионалÑ?ной искÑ?енносÑ?и сÑ?аÑ?Ñ?е пÑ?ибавляло лиÑ?ное знакомсÑ?во и глÑ?бокая симпаÑ?ия Ð?иÑ?кевиÑ?а к Ð?еÑ?еÑ?агинÑ?.Ð?ейÑ?еÑ?, Ð?еÑ?еÑ? и Ð?еÑ? (Russian Edition)

by Ð?анс Ð¥Ñ?исÑ?иан АндеÑ?сен

Сказка о Ñ?Ñ?еÑ? бÑ?аÑ?Ñ?яÑ? из семÑ?и Ð?еÑ?еÑ?сенов, один из коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? меÑ?Ñ?ал сÑ?аÑ?Ñ? Ñ?азбойником, а сÑ?ал Ñ?Ñ?дожником, дÑ?Ñ?гой, пÑ?иÑ?ожденнÑ?й жесÑ?янÑ?ик, пÑ?инялся клепаÑ?Ñ? опеÑ?Ñ?, а Ñ?Ñ?еÑ?ий, Ñ?азоÑ?аÑ?овавÑ?исÑ? в бÑ?аке, Ñ?Ñ?ел в наÑ?Ñ?Ñ?алисÑ?Ñ?.Ð?исÑ?ма из Ð?сÑ?аÑ?ково (Russian Edition)

by Ð?асилий АлексеевиÑ? СлепÑ?ов

Ð?нига оÑ?еÑ?ков, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованная в 1863 годÑ?.Ð?еÑ?кало жизни (Russian Edition)

by Ð?лас Ð?иÑ?айловиÑ? Ð?оÑ?оÑ?евиÑ?

Ð?Ñ?еÑ?к Ð?ласа Ð?иÑ?айловиÑ?а Ð?оÑ?оÑ?евиÑ?а (1865â??1922), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1903 годÑ? («РÑ?сское слово», 1901, 18 ноябÑ?я, â?? 318, под заголовком «РÑ?сская жизнÑ?. ТеаÑ?Ñ?»).Ð?Ñ?изовая гоÑ?яÑ?ка (Russian Edition)

by Ð?лас Ð?иÑ?айловиÑ? Ð?оÑ?оÑ?евиÑ?

Рассказ Ð?ласа Ð?иÑ?айловиÑ?а Ð?оÑ?оÑ?евиÑ?а (1865â??1922), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1895 годÑ?.Ð?Ñ?аздник Ð?Ñ?Ñ?кина (Russian Edition)

by Ð?леб Успенский

Ð?.Ð?.Успенский (1843–1902) -Ñ?Ñ?сский писаÑ?елÑ?, в коÑ?оÑ?ом яÑ?ко и самобÑ?Ñ?но воплоÑ?илисÑ? Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? движения Ñ?еволÑ?Ñ?ионного наÑ?одниÑ?есÑ?ва. Ð?Ñ?еÑ?к Ð?. Успенского о пÑ?азднике в Ñ?есÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ия памяÑ?ника А.С.Ð?Ñ?Ñ?кинÑ? (-8 иÑ?ня 1880 г.) даеÑ? пÑ?едсÑ?авление об оÑ?ноÑ?ении Ñ?еволÑ?Ñ?ионно-демокÑ?аÑ?иÑ?ескиÑ? кÑ?Ñ?гов к Ñ?еÑ?и Ð?осÑ?оевского, сказанной на оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ии эÑ?ого памяÑ?ника.Ð?венадÑ?аÑ?Ñ? ленивÑ?Ñ? слÑ?г (Russian Edition)

by Ð?Ñ?аÑ?Ñ?я Ð?Ñ?имм

Сказка “Ð?венадÑ?аÑ?Ñ? ленивÑ?Ñ? слÑ?г” повесÑ?вÑ?еÑ? о слÑ?гаÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?м кÑ?оме своей лени и поÑ?васÑ?аÑ?Ñ?-Ñ?о неÑ?ем. Ð?оÑ? и Ñ?еголяÑ?Ñ? они дÑ?Ñ?г пеÑ?ед дÑ?Ñ?гом своими исÑ?оÑ?иями о собсÑ?венной лени.Ð?Ñ?асное покÑ?Ñ?вало (Russian Edition)

by АлександÑ? Ð?есÑ?Ñ?жев-Ð?аÑ?линский

Рассказ «Ð?Ñ?асное покÑ?Ñ?вало» имееÑ? подзаголовок «СÑ?енÑ? из поÑ?одной жизни» и написан во вÑ?емя пÑ?ебÑ?вания авÑ?оÑ?а на Ð?авказкой войне. АвÑ?оÑ? Ñ?исÑ?еÑ? сÑ?дÑ?бÑ? девÑ?Ñ?ки на могиле своего оÑ?Ñ?а â?? Ñ?Ñ?сского, Ñ?Ñ?исÑ?ианина, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?биваеÑ? бÑ?вÑ?ий лÑ?бовник.С. Ð?. СоловÑ?ев как пÑ?еподаваÑ?елÑ? (Russian Edition)

by Ð?асилий Ð?лÑ?Ñ?евский

Ð?оспоминания Ð?. Ð?. Ð?лÑ?Ñ?евского о С. Ð?. СоловÑ?еве бÑ?ли пÑ?оÑ?иÑ?анÑ? им 4 окÑ?ябÑ?я 1895 г. на заседании Ð?сÑ?оÑ?иÑ?еского обÑ?есÑ?ва пÑ?и Ð?осковском Ñ?нивеÑ?сиÑ?еÑ?е в годовÑ?инÑ? смеÑ?Ñ?и С. Ð?. СоловÑ?ева. АвÑ?оÑ? оÑ?меÑ?аеÑ? исклÑ?Ñ?иÑ?елÑ?ное знаÑ?ение Ñ?Ñ?Ñ?да СоловÑ?ева именно как пÑ?еподаваÑ?еля. «УÑ?иÑ?елÑ? исÑ?оÑ?ии Ñ?ассказÑ?ваеÑ? Ñ?Ñ?еникам, Ñ?Ñ?о бÑ?ло; пÑ?оÑ?ессоÑ? Ñ?ассÑ?ждаеÑ? со сÑ?Ñ?денÑ?ами, Ñ?Ñ?о эÑ?о бÑ?лое знаÑ?ило. Но СоловÑ?ев Ñ?ак Ñ?ассÑ?ждал со сÑ?Ñ?денÑ?ами о бÑ?лом, Ñ?Ñ?о они живо пÑ?едсÑ?авляли себе, как эÑ?о пÑ?оисÑ?одило; желаÑ?елÑ?но, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?Ñ?иÑ?елÑ? Ñ?ак Ñ?ассказÑ?вал о бÑ?лом, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?Ñ?еникам Ñ?оÑ?елосÑ? Ñ?ассÑ?ждаÑ?Ñ? о Ñ?ом, Ñ?Ñ?о оно знаÑ?ило».Уголовная Ñ?еÑ?нÑ? (Russian Edition)

by АлександÑ? Ð?аленÑ?иновиÑ? АмÑ?иÑ?еаÑ?Ñ?ов

Рассказ АлександÑ?а Ð?аленÑ?иновиÑ?а АмÑ?иÑ?еаÑ?Ñ?ова (1862â??1938), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1911 годÑ?. «…Недавнее сенсаÑ?ионное Ñ?бийсÑ?во навело наÑ?Ñ? беседÑ? на Ñ?емÑ? об Ñ?Ñ?аÑ?ении в последнее десяÑ?илеÑ?ие пÑ?есÑ?Ñ?плений с амÑ?Ñ?но-псиÑ?ологиÑ?еской подкладкой…»Ð?ван Ð?вановиÑ? Ð?миÑ?Ñ?иев (Russian Edition)

by Ð?еÑ?Ñ? Ð?яземский

СÑ?аÑ?Ñ?я кÑ?иÑ?ика Ð?.А. Ð?яземского (1792-1878) «Ð?ван Ð?вановиÑ? Ð?миÑ?Ñ?иев» посвяÑ?ена извесÑ?номÑ? Ñ?Ñ?сскомÑ? баснописÑ?Ñ? Ð?.Ð?. Ð?миÑ?Ñ?иевÑ?, Ñ?ей Ñ?аланÑ? Ð?яземский оÑ?енивал оÑ?енÑ? вÑ?соко, Ñ?оÑ?Ñ? и допÑ?скал в дÑ?Ñ?гиÑ? своиÑ? сÑ?аÑ?Ñ?яÑ? лидеÑ?сÑ?во в басенном жанÑ?е Ð?.А. Ð?Ñ?Ñ?лова.ЧеловеÑ?еская волна (Russian Edition)

by Ð?иÑ?аил Ð?еÑ?Ñ?овиÑ? АÑ?Ñ?Ñ?баÑ?ев

Ð?овесÑ?Ñ? Ð?иÑ?аила Ð?еÑ?Ñ?овиÑ?а АÑ?Ñ?Ñ?баÑ?ева (1878â??1927), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованная в 1905 годÑ?.Новая поэма Э. Ð?ине (Russian Edition)

by Ð?еÑ?Ñ? Ð?яземский

Ð?Ñ?иÑ?иÑ?еская сÑ?аÑ?Ñ?я Ð?.А. Ð?яземского (1792-1878) о Ñ?воÑ?Ñ?есÑ?ве Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?зского поэÑ?а ЭдгаÑ?а Ð?инэ. СодеÑ?жание книг Ð?инэ Ð?яземский Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?изÑ?еÑ? Ñ?ак: «Ð?сÑ?ина нигде не всÑ?Ñ?еÑ?ена пÑ?ямо в лиÑ?о, нигде неÑ? собсÑ?венного слова, а все обиняки, меÑ?аÑ?оÑ?Ñ?».Спевка (Russian Edition)

by Ð?асилий АлексеевиÑ? СлепÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1862 годÑ?.СваÑ? (Russian Edition)

by АлександÑ? Ð?асилÑ?евиÑ? Ð?аÑ?Ñ?енко

Рассказ АлександÑ?а Ð?асилÑ?евиÑ?а Ð?аÑ?Ñ?енко (1881â??1938), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1916 годÑ?.Роман в двÑ?Ñ? писÑ?маÑ? (Russian Edition)

by Ð?Ñ?есÑ? Ð?иÑ?айловиÑ? Сомов

Рассказ Ð?Ñ?есÑ?а Ð?иÑ?айловиÑ?а Сомова (1793â??1833), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1831 годÑ?. «Ð?дÑ?авсÑ?вÑ?й, лÑ?безнÑ?й АлександÑ?! Ð?есело ли пÑ?оводиÑ?Ñ? Ñ?Ñ? свое вÑ?емя в Ð?еÑ?еÑ?бÑ?Ñ?ге? РезвÑ?й моÑ?Ñ?лек, по-пÑ?ежнемÑ? лÑ? леÑ?аеÑ?Ñ? с даÑ?и на даÑ?Ñ? и оÑ? сеÑ?дÑ?а к сеÑ?дÑ?Ñ?? Ð?доÑ?овÑ? ли наÑ?и plantes exotiques, как Ñ?Ñ? назÑ?вал эÑ?иÑ? милÑ?Ñ? пÑ?овинÑ?иалоÑ?ек, с иÑ? Ñ?кÑ?аинским пÑ?оизноÑ?ением и огнедÑ?Ñ?аÑ?ими взоÑ?ами, бÑ?осаемÑ?ми исподлобÑ?я? ЧÑ?о до меня… но Ñ?Ñ?, веÑ?но, поÑ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ? оÑ? меня полной исповеди. Ð?омнÑ?, оÑ?енÑ? помнÑ?, Ñ?Ñ?о пеÑ?ед оÑ?Ñ?ездом я погÑ?озил Ñ?ебе длиннÑ?м, пÑ?едлиннÑ?м писÑ?мом, а вÑ?полниÑ?Ñ? Ñ?гÑ?озÑ? и доконаÑ?Ñ? Ñ?ебя сим Ñ?яжеловеснÑ?м посланием».РÑ?сÑ? (Russian Edition)

by Ð?вгений Ð?вановиÑ? Ð?амяÑ?ин

Рассказ Ð?вгения Ð?вановиÑ?а Ð?амяÑ?ина (1884â??1937), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1923 годÑ?.Ð?ойна и миÑ?. Том 2 (Russian Edition)

by Ð?ев НиколаевиÑ? ТолсÑ?ой

Роман-эпопея, одно из самÑ?Ñ? знаÑ?иÑ?елÑ?нÑ?Ñ? пÑ?оизведений Ñ?Ñ?сской классиÑ?еской лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?еÑ?вая пÑ?бликаÑ?ия Ñ?ексÑ?а: с 1865 по 1869 год. Ð?Ñ?одиÑ? в список обязаÑ?елÑ?ной лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? для сÑ?едниÑ? Ñ?кол.ТаÑ?ас Ð?Ñ?лÑ?ба (Russian Edition)

by Николай Ð?асилÑ?евиÑ? Ð?оголÑ?

Ð?дна из повесÑ?ей, вÑ?одяÑ?иÑ? в сбоÑ?ник «Ð?иÑ?гоÑ?од». Ð?пÑ?бликована в 1835 годÑ?.Ð?еÑ?вая лÑ?бовÑ? (Russian Edition)

by Ð?ван СеÑ?геевиÑ? ТÑ?Ñ?генев

Ð?овесÑ?Ñ?. Создана в 1869 годÑ?. Ð?Ñ?одиÑ? в список обязаÑ?елÑ?ной лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? для сÑ?едниÑ? Ñ?кол.Ð?вÑ?ейка (Russian Edition)

by Ð?анс Ð¥Ñ?исÑ?иан АндеÑ?сен

Сказка-пÑ?иÑ?Ñ?а о Ñ?Ñ?исÑ?ианской благодаÑ?и, и о Ñ?ом, как она Ñ?азÑ?единило два наÑ?ода – один Ñ?янÑ?лся к свеÑ?Ñ? исÑ?инÑ?, но не мог его познаÑ?Ñ? в силÑ? вековÑ?Ñ? пÑ?едÑ?ассÑ?дков, дÑ?Ñ?гой сÑ?Ñ?емился Ñ?аспÑ?осÑ?Ñ?аняÑ?Ñ? свеÑ?, но делал его недосÑ?Ñ?пнÑ?м в силÑ? Ñ?еÑ? же заблÑ?ждений.Ð?Ñ?бовÑ? (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1886 годÑ?.Ð?споведÑ?, или Ð?ля, Ð?еня, Ð?оя (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1882 годÑ?.Ð?аблÑ?дÑ?ие (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1885 годÑ?.Сказка о Ñ?Ñ?баке и Ñ?Ñ?бке (Russian Edition)

by АлександÑ? СеÑ?геевиÑ? Ð?Ñ?Ñ?кин

Написана 14 окÑ?ябÑ?я 1833 года. Ð?пеÑ?вÑ?е опÑ?бликована в 1835 годÑ? в жÑ?Ñ?нале «Ð?иблиоÑ?ека для Ñ?Ñ?ения». Ð?Ñ?одиÑ? в список обязаÑ?елÑ?ной лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? для сÑ?едниÑ? Ñ?кол. УсÑ?ойÑ?ивое вÑ?Ñ?ажение «осÑ?аÑ?Ñ?ся Ñ? Ñ?азбиÑ?ого коÑ?Ñ?Ñ?а» пÑ?оисÑ?одиÑ? из эÑ?ого пÑ?оизведения.Ð?Ñ?асивÑ?е сказки (Russian Edition)

by АлександÑ? Ð?аленÑ?иновиÑ? АмÑ?иÑ?еаÑ?Ñ?ов

СбоÑ?ник сказок, баллад и легенд, как в пÑ?озе, Ñ?ак и сÑ?иÑ?оÑ?воÑ?нÑ?Ñ?, АлександÑ?а Ð?аленÑ?иновиÑ?а АмÑ?иÑ?еаÑ?Ñ?ова (1862â??1938), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1908 годÑ?.Ð?сÑ?оÑ?ия Ð?жис-Ук (Russian Edition)

by Ð?жек Ð?ондон

Рассказ Ð?жека Ð?ондона «Ð?сÑ?оÑ?ия Ð?жис-Ук» из сбоÑ?ника «Ð?Ñ?жская веÑ?носÑ?Ñ?» о Ñ?азгÑ?лÑ?нике, женивÑ?емся после связи со скво на женÑ?ине своей Ñ?асÑ?. Ð?ндейская женÑ?ина, не дождавÑ?исÑ? «мÑ?жа» после долгого его оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вия, оÑ?пÑ?авляеÑ?ся на его поиски в Сан-ФÑ?анÑ?иско…СобоÑ?яне (Russian Edition)

by Николай СемÑ?новиÑ? Ð?есков

Роман. Ð?пеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й Ñ?еликом в 1872 годÑ?. Ð?еÑ?вÑ?е Ñ?асÑ?и Ñ?видели свеÑ? в 1867 годÑ? в жÑ?Ñ?нале «Ð?Ñ?еÑ?есÑ?веннÑ?е записки», пÑ?оизведение Ñ?огда назÑ?валосÑ? «ЧаÑ?Ñ?ие движения водÑ?. РоманиÑ?еская Ñ?Ñ?оника».Ð?ля деÑ?ей (Russian Edition)

by Ð?иÑ?аил Ð?вгÑ?аÑ?овиÑ? СалÑ?Ñ?ков-ЩедÑ?ин

СбоÑ?ник Ñ?ассказов, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1869 годÑ?.Ð?сиÑ?ологиÑ?еская задаÑ?а (Russian Edition)

by Николай АлексеевиÑ? НекÑ?асов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1849 годÑ?.Ð?дна минÑ?Ñ?а (Russian Edition)

by Ð?ладимиÑ? Ð?вгенÑ?евиÑ? Ð?абоÑ?инский

Рассказ Ð?ладимиÑ?а Ð?вгенÑ?евиÑ?а Ð?абоÑ?инского (1880â??1940), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1900 годÑ?.Ð?Ñ?игиналÑ?нÑ?й Ñ?еловек (Russian Edition)

by Ð?еонид НиколаевиÑ? АндÑ?еев

Рассказ Ð?еонида НиколаевиÑ?а АндÑ?еева (1871â??1919), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1904 годÑ?.Ð?ои жÑ?нÑ? (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1885 годÑ?.СÑ?анислав АвгÑ?сÑ?, коÑ?олÑ? полÑ?ский (Russian Edition)

by Ð?вгений Ð?аÑ?новиÑ?

Рассказ-сÑ?аÑ?Ñ?я о жизни и сÑ?ановлении полÑ?ского коÑ?оля АвгÑ?сÑ?а Ð?оняÑ?овского, о его пÑ?иÑ?оде к власÑ?и, многоÑ?исленнÑ?Ñ? лÑ?бовниÑ?аÑ? и оÑ?Ñ?еÑ?ении оÑ? пÑ?есÑ?ола.СвяÑ?ая лÑ?бовÑ? (Russian Edition)

by АлександÑ? Ð?вановиÑ? Ð?Ñ?пÑ?ин

Рассказ АлександÑ?а Ð?вановиÑ?а Ð?Ñ?пÑ?ина (1870â??1938), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1895 годÑ?.Ð?Ñ?Ñ?онок (Russian Edition)

by Ð?ладимиÑ? Ð?вгенÑ?евиÑ? Ð?абоÑ?инский

Рассказ Ð?ладимиÑ?а Ð?вгенÑ?евиÑ?а Ð?абоÑ?инского (1880â??1940), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1898 годÑ? в газеÑ?е “Ð?десские новосÑ?и”.ФедоÑ?ка (Russian Edition)

by Ð?ев НиколаевиÑ? ТолсÑ?ой

Рассказ Ð?Ñ?ва НиколаевиÑ?а ТолсÑ?ого (1828â??1910), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1897 годÑ?. Ð?Ñ?емя написания Ñ?ассказа можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? опÑ?еделено Ñ?олÑ?ко пÑ?иблизиÑ?елÑ?но. Ð?сследоваÑ?ели оÑ?носяÑ? его к конÑ?Ñ? 1890-Ñ? гг.Ð?Ñ?сÑ?авной Ñ?аб (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1883 годÑ?.ТÑ?Ñ?д, смеÑ?Ñ?Ñ? и болезнÑ? (Russian Edition)

by Ð?ев НиколаевиÑ? ТолсÑ?ой

Ð?Ñ?иÑ?Ñ?а Ð?Ñ?ва НиколаевиÑ?а ТолсÑ?ого (1828â??1910), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованная в 1903 годÑ?.ЧеÑ?новÑ?е набÑ?оски (Russian Edition)

by Николай Ð?асилÑ?евиÑ? Ð?оголÑ?

Ð?пеÑ?вÑ?е напеÑ?аÑ?анÑ? в 1861 годÑ? Ð?. А. Ð?Ñ?лиÑ?ом в «Ð?снове» по авÑ?огÑ?аÑ?Ñ? Ð?оголя, коÑ?оÑ?Ñ?й являеÑ?ся единсÑ?веннÑ?м исÑ?оÑ?ником Ñ?ексÑ?а. Ð?аÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ся: не Ñ?анее 1838 г. НаÑ?ядÑ? с набÑ?осками дÑ?амÑ? пÑ?едсÑ?авленÑ? вÑ?писки из книг по исÑ?оÑ?ии УкÑ?аинÑ?, конспекÑ?Ñ? и Ñ?.д.Ð?Ñ?иÑ?Ñ? небеснÑ?е (Russian Edition)

by Ð?ладимиÑ? Ð?оÑ?оленко

Рассказ бÑ?л написан и напеÑ?аÑ?ан в 1889 г. Ð?аÑ?еÑ?иал поÑ?еÑ?пнÑ?Ñ? писаÑ?елем из его леÑ?ниÑ? пÑ?Ñ?еÑ?есÑ?вий, коÑ?оÑ?Ñ?е он неоднокÑ?аÑ?но совеÑ?Ñ?ал в нижегоÑ?одский пеÑ?иод своей жизни. Ð? связи с эÑ?им Ñ?ассказом Ð?оÑ?оленко в иÑ?не 1889 года писал жене: “Ð?еÑ?нÑ?лся с жесÑ?окими мозолями, даже немного пÑ?ипÑ?Ñ?ли ноги,- но заÑ?о пÑ?ивел с собой Ñ?акого сÑ?Ñ?анника – оÑ?дай все за него и Ñ?о мало…Ð?оследнее пÑ?Ñ?еÑ?есÑ?вие баÑ?она ФÑ?Ñ?белÑ?-ФÑ?Ñ?Ñ?Ñ?енаÑ? (Russian Edition)

by АндÑ?ей (Юлий Ð?иÑ?айловиÑ?) СоболÑ?

Рассказ АндÑ?ея (Юлия Ð?иÑ?айловиÑ?а) Соболя (1888â??1926), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1922 годÑ?. «ЭÑ?о Ñ?ассказ о Ñ?ом, как погиб баÑ?он Ð?скаÑ? Ð?еÑ?нгаÑ?довиÑ? ФÑ?Ñ?белÑ?-ФÑ?Ñ?Ñ?Ñ?енаÑ?, последний в дÑ?евнем Ñ?одÑ?, единсÑ?венная Ñ?Ñ?елевÑ?ая особÑ? мÑ?жского пола Ñ?оссийскиÑ? ФÑ?Ñ?белÑ?-ФÑ?Ñ?Ñ?Ñ?енаÑ?, поÑ?омок малÑ?Ñ?ийского Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?я, как вÑ?Ñ?еÑ?кнÑ?Ñ? бÑ?л из списка московскиÑ? жиÑ?елей баÑ?он ФÑ?Ñ?-ФÑ?Ñ?, пÑ?оживавÑ?ий на АÑ?баÑ?е, по НаÑ?окинскомÑ? пеÑ?еÑ?лкÑ?».Ð?Ñ?дÑ?ка забавляеÑ?ся (Russian Edition)

by СемÑ?н СоломоновиÑ? ЮÑ?кевиÑ?

Рассказ СемÑ?на СоломоновиÑ?а ЮÑ?кевиÑ?а (1868â??1927), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1918 годÑ?. «Ð?Ñ?дÑ?ка РабиновиÑ? нажил Ñ?же сÑ?о Ñ?Ñ?сяÑ? и заÑ?аился. Ð?го, Ð?Ñ?дÑ?ка Ñ?епеÑ?Ñ? не скажеÑ? глÑ?посÑ?и, не Ñ?азÑ?азиÑ?ся смеÑ?ом, как бÑ?вало Ñ?анÑ?Ñ?е, Ñ?ем здоÑ?овÑ?м смеÑ?ом, оÑ? коÑ?оÑ?ого слезÑ? Ñ?екÑ?Ñ? из глаз, и Ñ?оÑ? Ñ?аскÑ?Ñ?ваеÑ?ся до Ñ?Ñ?ей, и гÑ?имасниÑ?аÑ?Ñ?ее лиÑ?о вÑ?Ñ?ажаеÑ? сÑ?Ñ?адание. Ð?Ñ?дÑ?ка сÑ?ал молÑ?алив, аÑ?исÑ?окÑ?аÑ?иÑ?ен â?? пÑ?одал свое палÑ?Ñ?о из дамской маÑ?еÑ?ии и не лÑ?биÑ?, если СонеÑ?ка даже в Ñ?Ñ?Ñ?кÑ? напоминаеÑ? емÑ? о немâ?¦ Ð?н кÑ?Ñ?иÑ? боковские сигаÑ?Ñ?, носиÑ? золоÑ?Ñ?е оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?асÑ? «Ð?аÑ?ек» и колÑ?Ñ?о с бÑ?илÑ?янÑ?ом в Ñ?Ñ?и каÑ?аÑ?а. Ð?аказал себе плаÑ?Ñ?я на две Ñ?Ñ?сяÑ?иâ?¦Â».ФокÑ?сник (Russian Edition)

by Ð?ладимиÑ? Ð?вановиÑ? Ð?алÑ?

Рассказ Ð?ладимиÑ?а Ð?вановиÑ?а Ð?аля (1801â??1872), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1857 годÑ? в жÑ?Ñ?нале»Ð?Ñ?еÑ?есÑ?веннÑ?е записки» (Ñ?. 110, â?? 1) в Ñ?икле «Ð?аÑ?Ñ?инÑ? Ñ?Ñ?сского бÑ?Ñ?а». «Я Ñ?Ñ?ваÑ?ил Ñ?апкÑ?, пÑ?оÑ?ел мимо какого-Ñ?о Ñ?саÑ?а с Ñ?еÑ?иÑ?елÑ?нÑ?м вÑ?Ñ?ажением в лиÑ?е, спÑ?сÑ?ился бегом с лесÑ?ниÑ?Ñ? и с какоÑ?-Ñ?о Ñ?адной головой пÑ?иÑ?ел домой…».Ð?Ñ?сÑ?Ñ?е даÑ?и (Russian Edition)

by АлександÑ? Ð?вановиÑ? Ð?Ñ?пÑ?ин

Рассказ АлександÑ?а Ð?вановиÑ?а Ð?Ñ?пÑ?ина (1870â??1938), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1904 годÑ?. «Ð?, как долго памяÑ?на бÑ?деÑ? мне эÑ?а Ñ?аинсÑ?венная ноÑ?Ñ?, в коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? леÑ?о сделалосÑ? осенÑ?Ñ?».НеÑ?азлÑ?Ñ?ники (Russian Edition)

by Ð?авел Ð?ладимиÑ?овиÑ? Ð?асодимский

Рассказ Ð?авла Ð?ладимиÑ?овиÑ?а Ð?асодимского (1843â??1912), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1899 годÑ?. «Ð?Ñ?иÑ?од «НиколÑ? в Ð?оÑ?овом» â?? доволÑ?но болÑ?Ñ?ой пÑ?иÑ?од. Ð? нем насÑ?иÑ?Ñ?ваеÑ?ся жиÑ?елей более Ñ?Ñ?сяÑ?и дÑ?Ñ?. ЦеÑ?ковÑ?, с белÑ?ми сÑ?енами и зеленоÑ? кÑ?овлеÑ?, сÑ?оиÑ? на месÑ?е вÑ?соком. ЦеÑ?ковÑ? â?? двÑ?Ñ?эÑ?ажная, как и болÑ?Ñ?ая Ñ?асÑ?Ñ? деÑ?евенскиÑ? Ñ?еÑ?квей; внизÑ? â?? зимняя, «Ñ?еплая», пониже и поÑ?емнее, а ввеÑ?Ñ?Ñ? â?? леÑ?няя, или «Ñ?олодная», Ñ?еÑ?ковÑ?, вÑ?сокая и свеÑ?лая, с болÑ?Ñ?ими окнами».Ð?осеÑ?ение (Russian Edition)

by Ð?ван СеÑ?геевиÑ? ТÑ?Ñ?генев

СÑ?иÑ?оÑ?воÑ?ение в пÑ?озе, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованное в 1878 годÑ?.Ð?о деÑ?евой Ñ?ене (Russian Edition)

by Ð?миÑ?Ñ?ий НаÑ?кисовиÑ? Ð?амин-СибиÑ?як

Рассказ из Ñ?икла «СибиÑ?ские Ñ?ассказÑ?», впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1905 годÑ?.ТаÑ?Ñ?яна Ð?оÑ?исовна и ее племянник (Russian Edition)

by Ð?ван СеÑ?геевиÑ? ТÑ?Ñ?генев

Рассказ и пÑ?озаиÑ?еского Ñ?икла «Ð?аписки оÑ?оÑ?ника». Ð?пеÑ?вÑ?е опÑ?бликован в жÑ?Ñ?нале «СовÑ?еменник» в 1848 годÑ?.Ð?Ñ? Ð?Ñ?есÑ?а до Ð?адеÑ?Ñ? (Russian Edition)

by Ð?онсÑ?анÑ?ин Ð?иÑ?айловиÑ? СÑ?анÑ?ковиÑ?

Рассказ из Ñ?икла «Ð?оÑ?ские Ñ?ассказÑ?», на маÑ?еÑ?иале писем авÑ?оÑ?а из кÑ?Ñ?госвеÑ?ного плавания, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1864 годÑ? в жÑ?Ñ?нале “ЭпоÑ?а” под названием “Ð?лава из оÑ?еÑ?ков моÑ?ской жизни”. Ð?ля сбоÑ?ника “Ð?з кÑ?Ñ?госвеÑ?ного плавания” (1867) Ñ?ассказ подвеÑ?гся знаÑ?иÑ?елÑ?ной сÑ?илисÑ?иÑ?еской пÑ?авке и полÑ?Ñ?ил оконÑ?аÑ?елÑ?ное название.АмеÑ?иканская дÑ?элÑ? (Russian Edition)

by Ð?онсÑ?анÑ?ин Ð?иÑ?айловиÑ? СÑ?анÑ?ковиÑ?

Рассказ из Ñ?икла “Ð?оÑ?ские Ñ?ассказÑ?”, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в жÑ?Ñ?нале “Ð?ивописное обозÑ?ение” в 1898 годÑ?. Ð?од
названием “Ð?иссис Ð?жилÑ?да” вклÑ?Ñ?ен в сбоÑ?ник “На “Чайке” и дÑ?Ñ?гие моÑ?ские Ñ?ассказÑ?” (Ð?., 1902).СекÑ?еÑ?аÑ?Ñ? его пÑ?евосÑ?одиÑ?елÑ?сÑ?ва (Russian Edition)

by Ð?гнаÑ?ий НиколаевиÑ? Ð?оÑ?апенко

Ð?Ñ?еÑ?к Ð?гнаÑ?ия НиколаевиÑ?а Ð?оÑ?апенко (1856â??1929), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1890 годÑ?. «Так воÑ?-с, видиÑ?е ли, поÑ?Ñ?еннейÑ?ий Ð?ладимиÑ? СеÑ?геиÑ?, â?? все эÑ?и Ñ?азÑ?озненнÑ?е сведения, заклÑ?Ñ?еннÑ?е в бесÑ?исленнÑ?е обложки и запеÑ?аÑ?леннÑ?е внÑ?Ñ?иÑ?елÑ?нÑ?ми нÑ?меÑ?ами, надобно собÑ?аÑ?Ñ?, сисÑ?емаÑ?изиÑ?оваÑ?Ñ?, Ñ?ассоÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? и обÑ?абоÑ?аÑ?Ñ?. Я должен вам сказаÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о, благодаÑ?я неÑ?сÑ?пной энеÑ?гии и замеÑ?аÑ?елÑ?номÑ? искÑ?ссÑ?вÑ? АнÑ?она Ð?еÑ?Ñ?овиÑ?а, мÑ? Ñ?же половинÑ? дела сделали. Самое Ñ?Ñ?Ñ?дное Ñ?Ñ?Ñ? бÑ?ло â?? пÑ?оложиÑ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?, и эÑ?оÑ? пÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оложен. АÑ?, вÑ? не можеÑ?е себе пÑ?едсÑ?авиÑ?Ñ?, до какой сÑ?епени я бÑ?л беспомоÑ?ен до появления на моем гоÑ?изонÑ?е АнÑ?она Ð?еÑ?Ñ?овиÑ?а! А впÑ?оÑ?ем, говоÑ?я по совесÑ?и и, конеÑ?но, entre nous, все эÑ?о глÑ?боÑ?айÑ?ая еÑ?Ñ?нда и до Ñ?оÑ?ноÑ?Ñ? надоело мнеâ?¦Â».Ð?оÑ?Ñ? Ñ?аÑ?аона (Russian Edition)

by Ð?еоÑ?г ЭбеÑ?с

«Ð?оÑ?Ñ? Ñ?аÑ?аона» Ð?. ЭбеÑ?са – Ñ?Ñ?дожесÑ?венно-исÑ?оÑ?иÑ?еский Ñ?оман о Ð?Ñ?евнем Ð?гипÑ?е и Ð?еÑ?сии вÑ?емен Ñ?аÑ?аона Амазиса II. Ð?Ñ?оизведение пÑ?ивлекаÑ?елÑ?но досÑ?овеÑ?носÑ?Ñ?Ñ? описания бÑ?Ñ?а египÑ?ян и пеÑ?сов, а Ñ?акже занимаÑ?елÑ?нÑ?м сÑ?жеÑ?ом, в коÑ?оÑ?ом есÑ?Ñ? лÑ?бовÑ?, пÑ?едаÑ?елÑ?сÑ?во, Ñ?евносÑ?Ñ?, а Ñ?акже исÑ?оÑ?ия о власÑ?и и Ñ?есÑ?и.Ð?есни (Russian Edition)

by Ð?Ñ?еÑ? Ð?еÑ?анже

Ð?.Ð?.Ð?еÑ?анже (1780 – 1857) – знамениÑ?Ñ?й Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?зский поэÑ?, авÑ?оÑ? песен, из коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? болÑ?Ñ?инсÑ?во сделалосÑ? вполне наÑ?однÑ?ми. СбоÑ?ник его «Ð?есен» дан в пеÑ?еводе Ð?силия Ð?Ñ?Ñ?оÑ?кина и Ñ?ем самÑ?м сÑ?ал пÑ?иближен Ñ?Ñ?сскомÑ? наÑ?одÑ?.На посÑ?оялом двоÑ?е (Ð?еÑ?ние сÑ?енÑ?) (Russian Edition)

by Ð?леб Успенский

Ð? Ñ?ассказе вÑ?писанÑ? сÑ?енки из жизни пÑ?овинÑ?иалÑ?ного заÑ?олÑ?сÑ?ного дÑ?Ñ?овенсÑ?ва поÑ?еÑ?оÑ?менной России (60 — 70-Ñ? гг. XIX в.)., пÑ?едсÑ?авиÑ?ели эÑ?ого дÑ?Ñ?овенсÑ?ва вÑ?веденÑ? и в дÑ?Ñ?гиÑ? повесÑ?яÑ? и оÑ?еÑ?каÑ? Ñ?еÑ? леÑ?. Рассказ “На посÑ?оялом двоÑ?е” связан с близкими по вÑ?емени написания оÑ?еÑ?ками “Ð?еÑ?евенские всÑ?Ñ?еÑ?и”. НекоÑ?оÑ?Ñ?е эпизодÑ? из жизни геÑ?оя оÑ?еÑ?ков, спивÑ?егося дÑ?якона Ð?едникова, в Ñ?азвеÑ?нÑ?Ñ?ом виде данÑ? в Ñ?ассказе о себе спÑ?Ñ?ника живописÑ?а Ð?гоÑ?а Смягина.Соня Ð?аÑ?меладова на лекÑ?ии г-жи Ð?Ñ?Ñ?мановой (Russian Edition)

by Ð?ладимиÑ? Ð?оÑ?оленко

СÑ?аÑ?Ñ?я посвяÑ?ена писÑ?мÑ? пÑ?осÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ки, написанномÑ? в оÑ?веÑ? на лекÑ?иÑ? сÑ?олиÑ?ной писаÑ?елÑ?ниÑ?Ñ?-моÑ?алисÑ?ки, коÑ?оÑ?ая в своей лекÑ?ии осÑ?ждала пÑ?осÑ?иÑ?Ñ?Ñ?иÑ?. «Соня Ð?аÑ?меладова из дейсÑ?виÑ?елÑ?ной жизни пÑ?осиÑ? пÑ?имеÑ?иÑ?Ñ? к ней, к ее собсÑ?венномÑ? положениÑ? эÑ?и наÑ?и Ñ?Ñ?всÑ?ва и эÑ?и вÑ?Ñ?иÑ?аннÑ?е взглядÑ?… ».Умная ЭлÑ?за (Russian Edition)

by Ð?Ñ?аÑ?Ñ?я Ð?Ñ?имм

“Умная ЭлÑ?за” пÑ?едсÑ?авляеÑ? собой Ñ?аÑ?с о молодой девÑ?Ñ?ке, коÑ?оÑ?ая необоснованно бояласÑ? бÑ?дÑ?Ñ?его и, после замÑ?жесÑ?ва, Ñ?сомниласÑ? в Ñ?ом, она ли она сама или неÑ?. Ð?днако Ñ?еÑ?ив, Ñ?Ñ?о она – эÑ?о не она, Ñ?бежала из деÑ?евни.Ð?огаÑ? и Ð?Ñ?емка (Russian Edition)

by Ð?миÑ?Ñ?ий НаÑ?кисовиÑ? Ð?амин-СибиÑ?як

Сказка, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованная в 1894 годÑ?.Человек в соÑ?ном яÑ?ике (Russian Edition)

by Ð?азаÑ?Ñ? Ð?сиповиÑ? Ð?аÑ?мен

Рассказ Ð?азаÑ?я Ð?сиповиÑ?а Ð?аÑ?мена (1876â??1920), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1901 годÑ?.Ð?изнÑ? и пÑ?иклÑ?Ñ?ения АндÑ?ея Ð?олоÑ?ова. Ð?писаннÑ?е самим им для своиÑ? поÑ?омков 1772-1784 гг. (Russian Edition)

by АндÑ?ей Ð?олоÑ?ов

15-21 главÑ? извесÑ?нÑ?Ñ? авÑ?обиогÑ?аÑ?иÑ?ескиÑ? записок Ñ?Ñ?сского Ñ?Ñ?еного, лиÑ?еÑ?аÑ?оÑ?а, дÑ?амаÑ?Ñ?Ñ?га Н.Ð?. Ð?олоÑ?ова. ЭÑ?а Ñ?асÑ?Ñ? жизнеописания посвяÑ?ена зÑ?елÑ?м годам авÑ?оÑ?а. Ð?лавнÑ?й инÑ?еÑ?ес к пÑ?оизведениÑ? заклÑ?Ñ?аеÑ?ся в Ñ?еÑ?ком изобÑ?ажении бÑ?Ñ?овÑ?Ñ? и соÑ?иалÑ?нÑ?Ñ? явлений эпоÑ?и Ñ?Ñ?сского кÑ?епосÑ?ного пÑ?ава.Ð?иÑ? Ñ? Ð?еÑ?Ñ?овного СÑ?Ñ?есÑ?ва (Russian Edition)

by Ð?ван СеÑ?геевиÑ? ТÑ?Ñ?генев

СÑ?иÑ?оÑ?воÑ?ение в пÑ?озе, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованное в 1878 годÑ?.РассказÑ?. Ð?овесÑ?и. 1888-1891 (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

СбоÑ?ник Ñ?ассказов и повесÑ?ей, оÑ?носяÑ?иÑ?ся к 1888â??1891 гг.Ð?апиÑ?анская доÑ?ка (Russian Edition)

by АлександÑ? СеÑ?геевиÑ? Ð?Ñ?Ñ?кин

Ð?овесÑ?Ñ?. Ð?пеÑ?вÑ?е опÑ?бликована в 1836 годÑ?. Ð?Ñ?одиÑ? в список обязаÑ?елÑ?ной лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? для сÑ?едниÑ? Ñ?кол.ТаинсÑ?веннÑ?й осÑ?Ñ?ов (Russian Edition)

by Ð?Ñ?лÑ? Ð?еÑ?н

«ТаинсÑ?веннÑ?й осÑ?Ñ?ов» – один из самÑ?Ñ? Ñ?влекаÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?оманов Ð?. Ð?еÑ?на, в коÑ?оÑ?ом вновÑ? появляеÑ?ся геÑ?ой Ñ?омана «Ð?вадÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?сяÑ? лÑ?е под водой» капиÑ?ан Немо.
Ð?оздÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?аÑ? пÑ?иносиÑ? пяÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?еÑ?есÑ?венников на казалосÑ? бÑ? необиÑ?аемÑ?й осÑ?Ñ?ов. Но новоиспеÑ?еннÑ?е осÑ?Ñ?овиÑ?яне оÑ?енÑ? скоÑ?о наÑ?инаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?всÑ?воваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?е-Ñ?о пÑ?исÑ?Ñ?сÑ?вие на осÑ?Ñ?ове, и эÑ?оÑ? кÑ?о-Ñ?о неоднокÑ?аÑ?но спасаеÑ? иÑ? оÑ? гибели.Так говоÑ?ил Ð?аÑ?аÑ?Ñ?сÑ?Ñ?а (Russian Edition)

by ФÑ?идÑ?иÑ? НиÑ?Ñ?е

«Так говоÑ?ил Ð?аÑ?аÑ?Ñ?сÑ?Ñ?а. Ð?нига для всеÑ? и ни для кого» (нем. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1883â??1885) â?? Ñ?илосоÑ?ский Ñ?оман ФÑ?идÑ?иÑ?а НиÑ?Ñ?е, наÑ?авÑ?ий издаваÑ?Ñ?ся в 1883 годÑ?. Ð?нига пÑ?едсÑ?авляеÑ? собой оÑ?Ñ?асÑ?и поэÑ?иÑ?еский, оÑ?Ñ?асÑ?и Ñ?илосоÑ?ский Ñ?Ñ?акÑ?аÑ?, Ñ?аскÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?ий позиÑ?иÑ? самого НиÑ?Ñ?е оÑ?носиÑ?елÑ?но Ñ?ого, какое месÑ?о Ñ?еловек занимаеÑ? сÑ?еди окÑ?Ñ?жаÑ?Ñ?его его обÑ?есÑ?ва, как он понимаеÑ? своÑ? жизнÑ?, как пÑ?Ñ?еÑ?есÑ?вÑ?еÑ?, как познаеÑ? себя и окÑ?Ñ?жаÑ?Ñ?ий миÑ?.Ð?гÑ?ок (Russian Edition)

by ФедоÑ? Ð?иÑ?айловиÑ? Ð?осÑ?оевский

Роман, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1866 годÑ?.Ð?олоколÑ?Ñ?ик (Russian Edition)

by Ð?Ñ?аÑ?Ñ?я Ð?Ñ?имм

Ð?олоколÑ?Ñ?ик – Ñ?ак зовÑ?Ñ? девÑ?Ñ?кÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? злая колдÑ?нÑ?я оÑ?няла Ñ? Ñ?одиÑ?елей и запеÑ?ла в баÑ?не без двеÑ?ей и лесÑ?ниÑ?. Но к ней спеÑ?иÑ? коÑ?олевиÑ? Ñ?Ñ?обÑ? спасÑ?и и колдÑ?нÑ?я конеÑ?но всÑ?анеÑ? Ñ? него на пÑ?Ñ?и…Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.