Free world literature Kindle books for 23 Feb 17

Ð?олжно сÑ?аÑ?аÑ?Ñ?ся Ñ?сÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? всякий повод к Ñ?озни междÑ? кÑ?есÑ?Ñ?янсÑ?вом и двоÑ?янсÑ?вом (Russian Edition)

by Ð?иÑ?аил Ð?аÑ?ков

СÑ?аÑ?Ñ?я написана в пÑ?еддвеÑ?ии земской Ñ?еÑ?оÑ?мÑ? 1864 года и пÑ?изÑ?ваеÑ? к классовомÑ? миÑ?Ñ? (междÑ? кÑ?есÑ?Ñ?янсÑ?вом и двоÑ?янсÑ?вом) и согласиÑ?. АвÑ?оÑ? Ñ?Ñ?веÑ?ждаеÑ?, Ñ?Ñ?о «все Ñ?силия наÑ?и должнÑ? бÑ?Ñ?Ñ? напÑ?авленÑ? к Ñ?омÑ?, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?сÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? всякий повод к Ñ?озни междÑ? двÑ?мя сословиями, пÑ?едÑ?пÑ?едиÑ?Ñ? всякий символ, коÑ?оÑ?Ñ?й можеÑ? Ñ?азобÑ?иÑ?Ñ? иÑ?».Ð?аÑ?адиз (Russian Edition)

by Ð?еоÑ?гий Ð?вановиÑ? ЧÑ?лков

Рассказ Ð?еоÑ?гия Ð?вановиÑ?а ЧÑ?лкова (1879â??1939), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1909 годÑ?.Ð?иÑ?ние лÑ?ди (Russian Edition)

by Ð?аÑ?лав Ð?оÑ?овский

СÑ?аÑ?Ñ?я Ñ?оссийского лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?ного кÑ?иÑ?ика Ð?.Ð?. Ð?оÑ?овского «Ð?иÑ?ние лÑ?ди» есÑ?Ñ? обÑ?аÑ?ение к сквозной Ñ?еме Ñ?Ñ?сской лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? XIX – «лиÑ?ниÑ? лÑ?дей». Ð?о мнениÑ? авÑ?оÑ?а «лиÑ?ние лÑ?ди» бездеяÑ?елÑ?нÑ? и пÑ?азднÑ?. «Ð?иÑ?ние лÑ?ди с иÑ? ниÑ?Ñ?ожнÑ?ми мÑ?слиÑ?ками, с иÑ? жалкими сÑ?Ñ?аданиями не вÑ?зовÑ?Ñ? жалосÑ?и или соÑ?Ñ?всÑ?вия в лÑ?дяÑ?, посÑ?авивÑ?иÑ? своим девизом: впеÑ?ед и вÑ?Ñ?е!»Не вÑ?деÑ?жал (Russian Edition)

by Николай Ð?агнеÑ?

СенÑ?именÑ?алÑ?но-мисÑ?иÑ?еский Ñ?ассказ Ñ?Ñ?сского писаÑ?еля XIX века Н.Ð?. Ð?агнеÑ?а.Ð?ез свеÑ?а (Russian Edition)

by Николай Ð?агнеÑ?

“Ð?ез свеÑ?а” – Ñ?ассказ о сÑ?Ñ?овой жизни деÑ?ей, осÑ?авÑ?иÑ?ся без попеÑ?ения, без сÑ?едсÑ?в к сÑ?Ñ?есÑ?вованиÑ? сÑ?еди гÑ?Ñ?бÑ?Ñ? и Ñ?асÑ?о Ñ?авнодÑ?Ñ?нÑ?Ñ?, лÑ?дей.Ð?Ñ?Ñ?Ñ?жденносÑ?Ñ? инÑ?еллигенÑ?ии оÑ? наÑ?одной сÑ?иÑ?ии (Russian Edition)

by Ð?ван СеÑ?геевиÑ? Аксаков

“На неподвижном голÑ?бом пÑ?осÑ?оÑ?е СÑ?едиземного моÑ?я, в Ñ?емнÑ?Ñ? безвеÑ?Ñ?еннÑ?Ñ? ноÑ?Ñ?, оÑ?кÑ?да взялисÑ? — показалисÑ? с двÑ?Ñ? кÑ?аев небосклона кÑ?Ñ?лаÑ?Ñ?е могÑ?Ñ?ие коÑ?абли. НаÑ?Ñ?Ñ?ая безмолвие ноÑ?и и сон поÑ?ивÑ?ей сÑ?иÑ?ии, они несÑ?Ñ?ся сÑ?Ñ?емиÑ?елÑ?но и гневно, они близяÑ?ся, сблизилисÑ?, сÑ?ваÑ?илисÑ? железнÑ?ми лапами, и закипел во мÑ?аке ожесÑ?оÑ?еннÑ?й, гÑ?биÑ?елÑ?нÑ?й бой.Ð?б оÑ?ноÑ?ении пÑ?авославия к Ñ?Ñ?сской наÑ?односÑ?и и западнÑ?Ñ? исповеданий к пÑ?авославиÑ? (Russian Edition)

by Ð?ван СеÑ?геевиÑ? Аксаков

Ð?осÑ?ояннÑ?е Ñ?иÑ?аÑ?ели “Ð?ня” помняÑ?, конеÑ?но, как Ñ?асÑ?о пÑ?иÑ?одилосÑ? нам обÑ?ясняÑ?Ñ? и доказÑ?ваÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?сская наÑ?односÑ?Ñ? немÑ?слима вне пÑ?авославия; Ñ?Ñ?о пÑ?авославие есÑ?Ñ? Ñ?оÑ? дÑ?Ñ?овнÑ?й исÑ?оÑ?иÑ?еский элеменÑ?, под воздейсÑ?вием коÑ?оÑ?ого сложиласÑ? и обÑ?азоваласÑ? Ñ?Ñ?сская наÑ?односÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?еÑ?нÑ? все попÑ?Ñ?ки вÑ?делиÑ?Ñ? из идеи Ñ?Ñ?сской наÑ?односÑ?и идеÑ? пÑ?авославия, вÑ?каÑ?аÑ?Ñ?, Ñ?ак сказаÑ?Ñ?, из нее Ñ?азнÑ?ми насосами самÑ?й воздÑ?Ñ? и создаÑ?Ñ? из эÑ?ого обездÑ?Ñ?енного маÑ?еÑ?иала какÑ?Ñ?-Ñ?о новÑ?Ñ? полиÑ?иÑ?ескÑ?Ñ? Ñ?Ñ?сскÑ?Ñ? наÑ?односÑ?Ñ?…НаÑ?однÑ?й оÑ?поÑ? Ñ?Ñ?жесÑ?Ñ?аннÑ?м Ñ?Ñ?Ñ?еждениям (Russian Edition)

by Ð?ван СеÑ?геевиÑ? Аксаков

«Ð?Ñ?Ñ?его, по-видимомÑ?, Ñ?Ñ? Ñ?ак безобÑ?азна, наÑ?а свяÑ?ая, великая РÑ?сÑ?? Ð?Ñ?Ñ?его все, Ñ?Ñ?о ни посееÑ?Ñ? в Ñ?ебе добÑ?ого, всÑ?одиÑ? негодной Ñ?Ñ?авой, вÑ?Ñ?асÑ?аеÑ? бÑ?Ñ?Ñ?яном да Ñ?епейником? Ð?Ñ?Ñ?его в Ñ?ебе, – как лиÑ?о кÑ?асавиÑ?Ñ? в кÑ?ивом зеÑ?кале, – всякая несомненная, пÑ?екÑ?асная исÑ?ина оÑ?Ñ?ажаеÑ?ся кÑ?ивÑ?м, косÑ?м, неслÑ?Ñ?анно Ñ?Ñ?одливÑ?м дивом?..»Ð?иллионеÑ? (Russian Edition)

by АлександÑ? Ð?вановиÑ? Ð?Ñ?пÑ?ин

Рассказ АлександÑ?а Ð?вановиÑ?а Ð?Ñ?пÑ?ина (1870â??1938), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1895 годÑ?.Совпадение инÑ?еÑ?есов Ñ?кÑ?аиноÑ?илов с полÑ?скими инÑ?еÑ?есами (Russian Edition)

by Ð?иÑ?аил Ð?аÑ?ков

Ð?еликолепная, как сегодня написанная сÑ?аÑ?Ñ?я полÑ?Ñ?оÑ?авековой давносÑ?и (1863 г.) о попÑ?Ñ?каÑ? полÑ?скиÑ? наÑ?ионалисÑ?ов Ñ?азÑ?гÑ?аÑ?Ñ? Ñ?кÑ?аинскÑ?Ñ? каÑ?Ñ?Ñ? и наÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? Ñ?кÑ?аинÑ?ев на Ñ?Ñ?сскиÑ?. Ð?Ñ?блиÑ?исÑ? даÑ?Ñ? сÑ?Ñ?овÑ?Ñ? оÑ?поведÑ? Ñ?Ñ?сским псевдопаÑ?Ñ?иоÑ?ам, пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?имся собиÑ?аÑ?Ñ? сÑ?едсÑ?ва на издание книг на Ñ?кÑ?аинском язÑ?ке.Ð?Ñ?оекÑ? полÑ?ского воссÑ?ания, подписаннÑ?й Ð?еÑ?ославским и найденнÑ?й Ñ? гÑ?аÑ?а АндÑ?ея Ð?амойского (Russian Edition)

by Ð?иÑ?аил Ð?аÑ?ков

СÑ?аÑ?Ñ?я посвяÑ?ена Ñ?азоблаÑ?ениÑ? плана полÑ?ского воссÑ?ания, написанного Ñ?Ñ?кой полÑ?ского наÑ?ионалисÑ?а и найденного Ñ? Ñ?Ñ?сского Ñ?енегаÑ?а. Ð?а полÑ?оÑ?асÑ?а леÑ? со дня написания эÑ?ой сÑ?аÑ?Ñ?и (1863 г.) в полиÑ?ике ниÑ?его не изменилосÑ? и Ñ?енегаÑ?Ñ? осÑ?алисÑ? Ñ?е же, а поÑ?омÑ? сÑ?аÑ?Ñ?я оÑ?енÑ? акÑ?Ñ?алÑ?ная.Ð?олÑ?ские оÑ?ганÑ? о собÑ?Ñ?ии 1 маÑ?Ñ?а (Russian Edition)

by Ð?иÑ?аил Ð?аÑ?ков

СÑ?аÑ?Ñ?я-оÑ?клик на собÑ?Ñ?ия 1/13 маÑ?Ñ?а 1881 г. – Ñ?бийсÑ?во Ñ?аÑ?я АлександÑ?а II и Ñ?о, как оно освеÑ?алосÑ? полÑ?ской пÑ?ессой. АвÑ?оÑ? возмÑ?Ñ?ен злопÑ?Ñ?аÑ?елÑ?сÑ?вом полÑ?ской пÑ?ессÑ? и Ñ?оном в каком бÑ?ли написанÑ? сÑ?аÑ?Ñ?и в полÑ?скиÑ? газеÑ?аÑ?.А.С. Ð?Ñ?Ñ?кин (Russian Edition)

by Ð?аксим Ð?оÑ?Ñ?кий

Ð?Ñ?блиÑ?исÑ?иÑ?еское пÑ?оизведение Ð?аксима Ð?оÑ?Ñ?кого (1868â??1936), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованное в 1936годÑ? в газеÑ?е «Ð?звесÑ?ия ЦÐ?Ð? СССР и Ð?ЦÐ?Ð?». Ð?Ñ?едсÑ?авляеÑ? собой Ñ?еÑ?новой конспекÑ? лекÑ?ии, пÑ?оÑ?иÑ?анной авÑ?оÑ?ом гÑ?Ñ?ппе Ñ?Ñ?сскиÑ? Ñ?абоÑ?иÑ? в 1909 годÑ? на о. Ð?апÑ?и. «…Ð?о необÑ?одимосÑ?и, обÑ?ясняемой недосÑ?аÑ?ком вÑ?емени, я Ñ?ассказÑ?ваÑ? вам о лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?е в Ñ?ом же поÑ?ядке, в каком написанÑ? наÑ?ими исÑ?оÑ?иками лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? книги о ней, Ñ?о есÑ?Ñ? осÑ?анавливаясÑ? на кÑ?Ñ?пнÑ?Ñ? именаÑ?. Ð?Ñ?иÑ?м эÑ?оÑ? вÑ? не должнÑ? пÑ?изнаваÑ?Ñ? пÑ?авилÑ?нÑ?м, â?? он Ñ?исÑ?еÑ? дело Ñ?ак, как бÑ?дÑ?о все эÑ?и ФонвизинÑ?, Ð?Ñ?ковские, Ð?Ñ?Ñ?кинÑ? и дÑ?Ñ?гие велиÑ?инÑ? Ñ?Ñ?сской лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?Ñ?асÑ?али вдÑ?Ñ?г, являясÑ? какими-Ñ?о Ñ?олмами на гладкой Ñ?авнине. ЭÑ?оÑ? взгляд â?? непÑ?иемлем, он подÑ?веÑ?ждал бÑ? пÑ?еÑ?велиÑ?енное мнение Ñ?оманÑ?иков о силаÑ? лиÑ?носÑ?и и Ñ?оли еÑ? в исÑ?оÑ?ии. НеÑ?, вÑ? должнÑ? знаÑ?Ñ? и помниÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о до Фонвизина пÑ?оÑ?Ñ?л Ñ?яд лÑ?дей, наÑ?иная с А.Ð?анÑ?емиÑ?а, молдаванина, Ñ?одивÑ?егося в 1709 годÑ? и писавÑ?его еÑ?Ñ? пÑ?и Ð?еÑ?Ñ?е Ð?еÑ?вом, Ñ?асÑ?Ñ?Ñ? оÑ?меÑ?еннÑ?Ñ? лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?ой, Ñ?асÑ?Ñ?Ñ? же забÑ?Ñ?Ñ?Ñ? еÑ?, Ñ?Ñ?о все эÑ?и лÑ?ди бÑ?ли, Ñ?ак сказаÑ?Ñ?, последоваÑ?елÑ?нÑ?ми возвÑ?Ñ?ениями в деле оÑ?ганизаÑ?ии накопленного исÑ?оÑ?ией опÑ?Ñ?а, Ñ?Ñ?о Фонвизин и Ð?Ñ?ковский обобÑ?али Ñ?же данное им пÑ?едÑ?есÑ?венниками, пÑ?иÑ?Ñ?м эÑ?и обобÑ?ения могли бÑ?Ñ?Ñ? и бессознаÑ?елÑ?нÑ?, Ñ?о есÑ?Ñ? могли поÑ?еÑ?паÑ?Ñ?ся не из книг, а из бÑ?Ñ?а, Ñ?же Ñ?асÑ?воÑ?ивÑ?его в себе собÑ?аннÑ?й в книге опÑ?Ñ?».Ð?оголÑ? (Russian Edition)

by АндÑ?ей Ð?елÑ?й

Ð?пÑ?бликованнÑ?й оÑ?еÑ?к â?? эÑ?о вдоÑ?новеннÑ?й гимн Ð?оголÑ? как велиÑ?айÑ?емÑ? сÑ?илисÑ?Ñ? Ñ?Ñ?сского и евÑ?опейского искÑ?ссÑ?ва. Ð?наÑ?ение Ð?оголя А. Ð?елÑ?й видиÑ? пÑ?ежде всего в Ñ?ом, Ñ?Ñ?о гоголевское словесное масÑ?еÑ?сÑ?во (“Ñ?яд Ñ?еÑ?ниÑ?ескиÑ? Ñ?окÑ?сов”) вÑ?Ñ?ажало вмесÑ?е с Ñ?ем “эксÑ?аз дÑ?Ñ?и живой”. ТÑ?еÑ?ий Ñ?аздел эÑ?ой сÑ?аÑ?Ñ?и – о слоге Ð?оголя – полÑ?Ñ?ил свое непосÑ?едсÑ?венное пÑ?одолжение в книге Ð?елого “Ð?асÑ?еÑ?сÑ?во Ð?оголя” (Ð?., 1934). Ð? Ñ?ексÑ?е сÑ?аÑ?Ñ?и Ð?елÑ?й неоднокÑ?аÑ?но Ñ?иÑ?иÑ?Ñ?еÑ? Ñ?азлиÑ?нÑ?е пÑ?оизведения Ð?оголя.Ð?олоÑ?Ñ?е сеÑ?дÑ?а (Russian Edition)

by Николай Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский

СвоÑ? повесÑ?Ñ? «Ð?олоÑ?Ñ?е сеÑ?дÑ?а» писаÑ?елÑ? Н.Н. Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский (1845-1911) посвяÑ?ил Ñ?азноÑ?инÑ?ам-демокÑ?аÑ?ам, Ñ?еÑ?ивÑ?им посвяÑ?иÑ?Ñ? своÑ? жизнÑ? наÑ?одÑ?. Ð?осÑ?иÑ?аясÑ? подвигами наÑ?одников, писаÑ?елÑ? глÑ?боко сожалел о гоÑ?есÑ?нÑ?Ñ? сÑ?дÑ?баÑ? многиÑ? из ниÑ?…Ð?оÑ?е сÑ?аÑ?ого Ð?абана (Russian Edition)

by Николай Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский

Н.Н. Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский (1845-1911), бÑ?дÑ?Ñ?и до мозга косÑ?ей наÑ?одником, идеализиÑ?овал паÑ?Ñ?иаÑ?Ñ?алÑ?но-обÑ?иннÑ?е оÑ?ноÑ?ения, и вÑ?Ñ?ажал свои Ñ?беждения в своиÑ? пÑ?оизведенияÑ?. Ð?дно из Ñ?акиÑ? пÑ?оизведений â?? Ñ?ассказ «Ð?оÑ?е сÑ?аÑ?ого Ð?абана».Ð?иÑ?ие одной бабÑ? (Russian Edition)

by Николай СемÑ?новиÑ? Ð?есков

Ð?овесÑ?Ñ?, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованная в 1863 годÑ? в «Ð?иблиоÑ?еке для Ñ?Ñ?ения» под псевдонимом Ð?. СÑ?ебниÑ?кий.СмÑ?сл всенаÑ?одного движения (Russian Edition)

by Ð?иÑ?аил Ð?аÑ?ков

ТÑ?аÑ?Ñ?ная сÑ?аÑ?Ñ?я по поводÑ? конÑ?инÑ? Ñ?есаÑ?евиÑ?а Николая (1866) и оÑ?веÑ? злопÑ?Ñ?аÑ?елям по поводÑ? наÑ?асÑ?аÑ?Ñ?его анÑ?иÑ?аÑ?исÑ?ского движения в России. Ð?аÑ?ков полагал, Ñ?Ñ?о подобной опасносÑ?и неÑ?.ЧÑ?днÑ?й малÑ?Ñ?ик (Russian Edition)

by Николай Ð?агнеÑ?

Сказка Н.Ð?. Ð?агнеÑ?а о Ñ?Ñ?дном малÑ?Ñ?ике, возвÑ?аÑ?аÑ?Ñ?ем лÑ?дям Ñ?мение смеяÑ?Ñ?ся, о мнимÑ?Ñ? пÑ?облемаÑ? и насÑ?ояÑ?иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?дносÑ?яÑ?, о богаÑ?сÑ?ве и бедносÑ?и, о Ñ?иÑ?Ñ?осÑ?и и коваÑ?сÑ?веâ?¦Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.