Free world literature Kindle books for 18 Jul 17

СевеÑ? (Russian Edition)

by Ð?вгений Ð?амяÑ?ин

Ð?исаÑ?елÑ? Ð?.Ð?. Ð?амяÑ?ин (1884-1937) за Ñ?Ñ?асÑ?ие в Ñ?еволÑ?Ñ?ионном движении бÑ?л сослан на СевеÑ? и на основе своиÑ? севеÑ?нÑ?Ñ? впеÑ?аÑ?лений написал повесÑ?Ñ? «СевеÑ?».ТÑ?евоги дÑ?Ñ?и (Russian Edition)

by СемÑ?н СоломоновиÑ? ЮÑ?кевиÑ?

Рассказ СемÑ?на СоломоновиÑ?а ЮÑ?кевиÑ?а (1868â??1927), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1907 годÑ?. «Ð?Ñ?оÑ?ло несколÑ?ко дней. Я сÑ?ановился спокойнее. СÑ?епа сообÑ?ил нам, Ñ?Ñ?о СÑ?Ñ?аннÑ?й Ð?алÑ?Ñ?ик наÑ?ал попÑ?авляÑ?Ñ?ся, и посеÑ?ение само собой оÑ?одвинÑ?лосÑ? на некоÑ?оÑ?ое вÑ?емя, Ñ?ем более, Ñ?Ñ?о СеÑ?гей и НасÑ?я госÑ?или Ñ? Ñ?еÑ?ки в гоÑ?оде».СÑ?асÑ?ливÑ?й слÑ?Ñ?ай (Russian Edition)

by СеÑ?гей ТеÑ?енÑ?Ñ?евиÑ? СемÑ?нов

Рассказ СеÑ?гея ТеÑ?енÑ?Ñ?евиÑ?а СемÑ?нова (1868â??1922), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1897 годÑ?. «Ð?еÑ?Ñ?Ñ?ке Ð?иÑ?оÑ?номÑ? Ñ?олÑ?ко насÑ?Ñ?пил семнадÑ?аÑ?Ñ?й год, но он Ñ?же Ñ?пÑ?авлял за болÑ?Ñ?ака в доме и сÑ?иÑ?ался Ñ?озяином по всей деÑ?евне. Ð?н Ñ?одил на сÑ?одкÑ? и Ñ?оÑ?я голоса Ñ?ам не подавал, но его пÑ?инимали в сÑ?еÑ? и с его дома не бÑ?али Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?а».АнÑ?оÑ?ка и жÑ?Ñ?авли (Russian Edition)

by СеÑ?гей ТеÑ?енÑ?Ñ?евиÑ? СемÑ?нов

Рассказ СеÑ?гея ТеÑ?енÑ?Ñ?евиÑ?а СемÑ?нова (1868â??1922), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1896 годÑ?. «ТолÑ?ко Ñ?Ñ?о наÑ?иналасÑ? осенÑ?. На поляÑ? поспевали яÑ?овÑ?е и конÑ?ался озимÑ?й сев. Ð?осле обеда АнÑ?оÑ?кинÑ? оÑ?еÑ? с маÑ?еÑ?Ñ?Ñ? поеÑ?али допаÑ?иваÑ?Ñ? последние боÑ?оздÑ?, а АнÑ?оÑ?ке велели немного спÑ?сÑ?я пÑ?инесÑ?и им в поле квасÑ?».СаÑ?а (Russian Edition)

by СемÑ?н СоломоновиÑ? ЮÑ?кевиÑ?

Рассказ СемÑ?на СоломоновиÑ?а ЮÑ?кевиÑ?а (1868â??1927), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1907 годÑ?. «СÑ?меÑ?ки бÑ?сÑ?Ñ?о надвигалисÑ?. ТÑ?еÑ?Ñ?я плоÑ?адка наÑ?ей гоÑ?Ñ?, вся освеÑ?енная, с позолоÑ?енной скалой, пÑ?одеÑ?жаласÑ? миг â?? побагÑ?овела, освеÑ?иласÑ? Ñ?емно-кÑ?аснÑ?м огнем â?? посинела и поÑ?Ñ?Ñ?ла. СпÑ?скаласÑ? ноÑ?Ñ?. Ð?олÑ?бяÑ?ня поÑ?еÑ?яла оÑ?еÑ?Ñ?ания и казаласÑ? яÑ?иком, домом, гоÑ?ой. Ð?о двоÑ?Ñ? Ñ?оÑ?опливо двигалисÑ? лÑ?ди. СлÑ?Ñ?ался говоÑ?, каÑ?елÑ?: Ñ?о Ñ?абоÑ?ие возвÑ?аÑ?алисÑ? с Ñ?абÑ?ик, масÑ?еÑ?скиÑ?, с дока. АндÑ?ей вÑ?вел из конÑ?Ñ?ни кабÑ?иолеÑ? и, осÑ?оÑ?ожно опÑ?сÑ?ив оглобли на землÑ?, поÑ?ел за лоÑ?адÑ?Ñ?».Ð?з деÑ?евниâ?¦ (Russian Edition)

by Ð?лавдия Ð?ладимиÑ?овна Ð?Ñ?каÑ?евиÑ?

Рассказ Ð?лавдии Ð?ладимиÑ?овнÑ? Ð?Ñ?каÑ?евиÑ? (1859â??1931), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1896 годÑ?. «ХолоднÑ?й, Ñ?мÑ?Ñ?Ñ?й денÑ? поздней осени. РевеÑ? веÑ?еÑ?, сÑ?Ñ?ваеÑ? желÑ?Ñ?е лисÑ?Ñ?я, подÑ?маеÑ? пÑ?лÑ? сÑ?олбомâ?¦ СвинÑ?овÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?и заволакиваÑ?Ñ? небо. Ð?о пÑ?оселоÑ?ной доÑ?оге плеÑ?еÑ?ся одинокая пÑ?Ñ?ниÑ?а с неболÑ?Ñ?им Ñ?зелком за плеÑ?ами, – плеÑ?еÑ?ся она Ñ?иÑ?о, пеÑ?алÑ?но опÑ?сÑ?ив головÑ?».Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.