Free historical fiction Kindle books for 18 Apr 18

De Witte Roos, Alba: Haar toekomst gegijzeld. (Dutch Edition)

by Joseph Duchamp

Einde negentiende eeuw. Een godvergeten gat in een uithoek van een Vlaamse provincie, geprangd tussen de grens en het Verdronken Land. Een onooglijk dorp waar vijftig jaar eerder door de grote mogendheden willekeurige een grens door is getrokken. Van door de overheid georganiseerd onderwijs is nog geen sprake. Bijna geen enkele van de inwoners is geletterd. Niet dat de families zich iets van die grens aantrokken. Familiebanden hielden stand zoals dat al eeuwen het geval was geweest.
Tot de bisschop van Breda beslist dat er een kerk gebouwd moet worden met bijhorend kerkhof en pastorij. Hij stuurt er een jonge ambitieuze priester naartoe om dat te regelen. Deze veroorzaakt in de nog ingeslapen gemeenschap meer dan een storm in een glas water, met verrijkende gevolgen voor Virginie, de weduwe van een jonge visser die op de stroom verdrinkt en zo de eerste inwoner van het dorp wordt die op het nieuwe kerkhof begraven wordt, waardoor zij en haar gezinnetje in zwarte ellende wordt gedompeld.
De jonge weduwe doet er alles aan om haar dochtertje Irma wel naar school te sturen zodat zij tenminste niet hetzelfde lot hoeft te ondergaan, ook al kan ze daar zelf het schoolgeld niet voor betalen. Zonder het te beseffen, verzegelt zij hiermee de toekomst van haar kind.
Vele decennia later probeert Irma’s achterneef uit te zoeken waarom zij haar hele leven als een huisslavin is blijven werken. Hij valt hierbij van de ene verbazing in de andere. En denkt zo zijn familie te leren kennen. Beetje bij beetje ontrafelt hij haar geheimen maar als hij denkt alles wel te weten, blijkt dat hij er helemaal naast zit. En dat hij zijn familie helemaal niet kent.Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.