Free world literature Kindle books for 09 Jun 18

Ð?анÑ?н великого пÑ?аздника (Russian Edition)

by Николай Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский

«Ð?анÑ?н «великого пÑ?аздника» – Ñ?ассказ извесÑ?ного Ñ?Ñ?сского бÑ?Ñ?описаÑ?еля деÑ?евни Н.Н. Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ского (1845-1911), сÑ?авивÑ?его своей Ñ?елÑ?Ñ? описÑ?ваÑ?Ñ? деÑ?евенские бÑ?дни без пÑ?икÑ?ас, не оÑ?бÑ?асÑ?вая ниÑ?его «мÑ?жиÑ?кого» из-за его непÑ?иглядносÑ?и.ТÑ?иÑ?мÑ? Ñ?Ñ?дожника. СовÑ?еменнÑ?й слÑ?Ñ?ай (Russian Edition)

by Николай Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский

Ð?олодой Ñ?Ñ?дожник назнаÑ?ил вÑ?сокÑ?Ñ? Ñ?енÑ? своей каÑ?Ñ?ине, сооÑ?веÑ?сÑ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ем годам Ñ?Ñ?Ñ?да поÑ?Ñ?аÑ?енного на него Ñ?Ñ?Ñ?да. Ð?аÑ?Ñ?ина бÑ?сÑ?Ñ?о наÑ?ла покÑ?паÑ?еля, и казалосÑ?, Ñ?Ñ?о насÑ?Ñ?пил Ñ?Ñ?иÑ?мÑ? Ñ?Ñ?дожника. Но побÑ?вав в доме богаÑ?ого коммеÑ?санÑ?а, пÑ?иобÑ?еÑ?Ñ?его его каÑ?Ñ?инÑ?, Ñ?Ñ?дожник забÑ?осил свое Ñ?емесло, а в кÑ?Ñ?гаÑ? Ñ?Ñ?дожников пÑ?оÑ?ел слÑ?Ñ?ок о слÑ?Ñ?ае внезапного падения Ñ?аланÑ?а.СÑ?аÑ?Ñ?е Ñ?ени (Russian Edition)

by Николай Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский

Рассказ «СÑ?аÑ?Ñ?е Ñ?ени» Н.Н. Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ского (1845-1911) оÑ?носиÑ?ся к Ñ?еÑ?еде деÑ?евенскиÑ? Ñ?ассказов эÑ?ого авÑ?оÑ?а, идеализаÑ?оÑ?а Ñ?Ñ?сскиÑ? паÑ?Ñ?иаÑ?Ñ?алÑ?но-обÑ?иннÑ?Ñ? Ñ?Ñ?адиÑ?ий.СиÑ?оÑ?Ñ? 305-й веÑ?сÑ?Ñ? (Russian Edition)

by Николай Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский

Ð?исаÑ?еля Н.Н. Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ского (1845-1911) оÑ?носяÑ? к масÑ?еÑ?ам «мÑ?жиÑ?кой беллеÑ?Ñ?исÑ?ики», энÑ?иклопедисÑ?ам Ñ?Ñ?сской деÑ?евенской жизни. Рассказ «СиÑ?оÑ?Ñ? 305-й веÑ?сÑ?Ñ?» – пÑ?имеÑ? его беспÑ?исÑ?Ñ?асÑ?ного изобÑ?ажения деÑ?евенской жизни.Ð?оÑ?анин веÑ?Ñ?огÑ?ад (Russian Edition)

by Николай Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский

«Ð?оÑ?анин веÑ?Ñ?огÑ?ад» – Ñ?ассказ Н.Н. Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ского (1845-1911) о гоÑ?баÑ?ой двоÑ?овой Ð?оÑ?ане с Ñ?исÑ?ой дÑ?Ñ?ой и веÑ?ой. СквозÑ? кÑ?асоÑ?ное обÑ?азное повесÑ?вование пÑ?осмаÑ?Ñ?иваеÑ?ся наÑ?одниÑ?еско-инÑ?еллигенÑ?ская меÑ?Ñ?аÑ?елÑ?носÑ?Ñ? авÑ?оÑ?а.Ð?Ñ?есÑ?Ñ?яне-пÑ?исяжнÑ?е (Russian Edition)

by Николай Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский

«Ð?Ñ?есÑ?Ñ?яне-пÑ?исяжнÑ?е» – пеÑ?вая болÑ?Ñ?ая повесÑ?Ñ? Ñ?Ñ?сского писаÑ?еля Н.Н. Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ского (1845-1911). Ð?Ñ?дÑ?Ñ?и по Ñ?беждениÑ? демокÑ?аÑ?ом-Ñ?азноÑ?инÑ?ем, в своей повесÑ?и Ð?лаÑ?овÑ?аÑ?ский вÑ?сказал свои наÑ?одниÑ?еские идеи.СоÑ?инения Ð?еÑ?жавина (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

СÑ?аÑ?Ñ?и о Ð?еÑ?жавине, пÑ?иÑ?Ñ?оÑ?еннÑ?е к сÑ?олеÑ?немÑ? Ñ?билеÑ? со дня Ñ?ождения поэÑ?а, должнÑ? бÑ?ли сосÑ?авиÑ?Ñ? Ñ?асÑ?Ñ? давно задÑ?манного и неоднокÑ?аÑ?но обеÑ?анного Ð?елинским в пеÑ?аÑ?и «Ð?Ñ?иÑ?иÑ?еского кÑ?Ñ?са Ñ?Ñ?сской поэзии». Ð?месÑ?е с Ñ?иклом сÑ?аÑ?ей «СоÑ?инения АлександÑ?а Ð?Ñ?Ñ?кина (1843-1846)» и сÑ?аÑ?Ñ?ей «Ð?анÑ?емиÑ?» они заложили основÑ? наÑ?Ñ?ной исÑ?оÑ?ии Ñ?Ñ?сской лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.СоÑ?инения в пÑ?озе и сÑ?иÑ?аÑ?, Ð?онсÑ?анÑ?ина Ð?аÑ?Ñ?Ñ?кова (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

«…ЧÑ?о эÑ?оÑ? Ñ?еловек бÑ?л исÑ?иннÑ?й поэÑ?, Ñ?Ñ?о Ñ? него бÑ?ло болÑ?Ñ?ое даÑ?ование, в эÑ?ом неÑ? никакого сомнения. Но за Ñ?Ñ?о пÑ?евозносили его поÑ?валами совÑ?еменники, Ñ?емÑ? Ñ?дивлялисÑ? они в нем, поÑ?емÑ? пÑ?овозгласили его обÑ?азÑ?овÑ?м (в Ñ?о вÑ?емя Ñ?о же, Ñ?Ñ?о нÑ?не гениалÑ?нÑ?м) писаÑ?елем?.. Ð?Ñ?веÑ?аÑ? Ñ?Ñ?веÑ?диÑ?елÑ?но: пÑ?авилÑ?нÑ?й и Ñ?исÑ?Ñ?й язÑ?к, звÑ?Ñ?нÑ?й и легкий сÑ?иÑ?, пласÑ?иÑ?изм Ñ?оÑ?м, какое-Ñ?о жемансÑ?во и кокеÑ?сÑ?во в оÑ?делке, словом, какая-Ñ?о классиÑ?еская Ñ?еголеваÑ?осÑ?Ñ? – воÑ? Ñ?Ñ?о пленяло совÑ?еменников в пÑ?оизведенияÑ? Ð?аÑ?Ñ?Ñ?кова…»СобÑ?ание сÑ?иÑ?оÑ?воÑ?ений Ð?вана Ð?озлова (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

«…Ð?озлов – поэÑ? Ñ?Ñ?всÑ?ва, Ñ?оÑ?но Ñ?ак же, как Ð?аÑ?аÑ?Ñ?нский – поэÑ? мÑ?сли (Ñ?о есÑ?Ñ? поэÑ?иÑ?еского Ñ?аздÑ?мÑ?я, а не Ñ?ассÑ?доÑ?ного Ñ?езонеÑ?сÑ?ва). Ð?оэÑ?омÑ? не иÑ?иÑ?е Ñ? Ð?озлова Ñ?Ñ?дожесÑ?веннÑ?Ñ? созданий, глÑ?бокиÑ? и миÑ?ообÑ?емлÑ?Ñ?иÑ? созеÑ?Ñ?аний; иÑ?иÑ?е в нем одного Ñ?Ñ?всÑ?ва, – и вÑ? найдеÑ?е в его двÑ?Ñ? книжкаÑ? много пÑ?екÑ?асного, едва ли не наполовинÑ? с посÑ?едсÑ?веннÑ?м…»РÑ?сская беседа, собÑ?ание соÑ?инений Ñ?Ñ?сскиÑ? лиÑ?еÑ?аÑ?оÑ?ов, издаваемое в полÑ?зÑ? А. Ф. СмиÑ?дина. Том I (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

«Ð?мя СмиÑ?дина неÑ?азÑ?Ñ?вно связано с исÑ?оÑ?иеÑ? Ñ?Ñ?сской лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?дÑ? Ñ? нас не один, а несколÑ?ко Ñ?акиÑ? книгопÑ?одавÑ?ев, как СмиÑ?дин, совÑ?еменная Ñ?Ñ?сская лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?а не являласÑ? бÑ? в Ñ?аком жалком сосÑ?оянии: не бÑ?ло бÑ? эÑ?ой агонии, скÑ?досÑ?и в Ñ?оÑ?оÑ?иÑ? книгаÑ?, не бÑ?ло бÑ? исклÑ?Ñ?иÑ?елÑ?ного Ñ?оÑ?жесÑ?ва одной посÑ?едсÑ?венносÑ?и и книжной пÑ?омÑ?Ñ?ленносÑ?и, коÑ?оÑ?ая Ñ?олÑ?ко пÑ?икÑ?Ñ?ваеÑ?ся гÑ?омкими Ñ?Ñ?азами беспÑ?исÑ?Ñ?асÑ?ия и лÑ?бви к лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?е…»Ð?овесÑ?и Ð?езÑ?много (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

ЧÑ?о сказаÑ?Ñ? об эÑ?иÑ? повесÑ?яÑ?? ЭÑ?о ни болÑ?Ñ?е, ни менÑ?Ñ?е, как до кÑ?айносÑ?и неÑ?даÑ?ная подделка под Ñ?он повесÑ?ей Ð?алÑ?зака и Ð?Ñ?ма. Ð?-н Ð?езÑ?мнÑ?й пÑ?еÑ?моÑ?иÑ?елÑ?нÑ?м обÑ?азом коÑ?Ñ?иÑ? из себя особенно Ð?Ñ?ма и пÑ?ебезбоязнено обкÑ?адÑ?ваеÑ? его. … Ð?одобно Ð?Ñ?ма, он создал, или, лÑ?Ñ?Ñ?е сказаÑ?Ñ?, сваÑ?ганил себе апоÑ?еоз пÑ?елÑ?бодеяния и, взявÑ?исÑ? за изобÑ?ажение нÑ?авов наÑ?его вÑ?сÑ?его обÑ?есÑ?ва, сделал из него Ñ?од Ñ?его-Ñ?о Ñ?акого, Ñ?его нелÑ?зя и назваÑ?Ñ? пеÑ?аÑ?но…»Ð?овесÑ?Ñ? о пÑ?иклÑ?Ñ?ении английского милоÑ?да Ð?еоÑ?га… Ð?. Ð?. (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

«…СÑ?дÑ?ба книг Ñ?ак же сÑ?Ñ?анна и Ñ?аинсÑ?венна, как сÑ?дÑ?ба лÑ?дей. Не Ñ?олÑ?ко много бÑ?ло Ñ?мнее «Английского милоÑ?да», но бÑ?ли на РÑ?си еÑ?е и глÑ?пее его книги: за Ñ?Ñ?о же они забÑ?Ñ?Ñ?, а он до сиÑ? поÑ? пеÑ?аÑ?аеÑ?ся и Ñ?иÑ?аеÑ?ся? Ð?Ñ?о Ñ?еÑ?иÑ? эÑ?оÑ? вопÑ?ос! Ð?едÑ? есÑ?Ñ? же лÑ?ди, коÑ?оÑ?Ñ?м везеÑ? бог знаеÑ? за Ñ?Ñ?о: поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о ни оÑ?енÑ? Ñ?мнÑ?, ни оÑ?енÑ? глÑ?пÑ?. СÑ?асÑ?ие слепо!…»Ð?овесÑ?Ñ? Ангелина… СоÑ?инение Николая Ð?олÑ?анова (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

«Ð?акие иногда великие собÑ?Ñ?ия пÑ?оисÑ?одяÑ? в миÑ?е – и иÑ? никÑ?о не знаеÑ?! Ð?омÑ? до сего вÑ?емени могло бÑ?Ñ?Ñ? извесÑ?но, Ñ?Ñ?о в 1837 годÑ? бÑ?ла соÑ?инена пÑ?евосÑ?одная поэма «Ангелина»? – РеÑ?иÑ?елÑ?но никомÑ?, кÑ?оме самого соÑ?иниÑ?еля, и Ñ?азве еÑ?е сÑ?асÑ?ливÑ?Ñ? дÑ?Ñ?зей его. Но 1841-й вÑ?дал великÑ?Ñ? Ñ?айнÑ? 1837 года: Ñ?епеÑ?Ñ? пÑ?освеÑ?енная Ð?вÑ?опа Ñ?знаеÑ?, Ñ?Ñ?о на свяÑ?ой РÑ?си покойник Ñ?оманÑ?изм бÑ?л еÑ?е в полном Ñ?веÑ?е жизни и Ñ?азÑ?ажался Ñ?акими Ñ?оманÑ?иÑ?ескими поэмами, в коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? сквозÑ? самÑ?й лÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?елескоп не оÑ?кÑ?оеÑ?Ñ? ни Ñ?ени классиÑ?изма…»Ð?овесÑ?и и Ñ?ассказÑ? Ð?. Ð?аменского (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

«…Ð?ожеÑ? бÑ?Ñ?Ñ?, г. Ð?аменский и в самом деле пиÑ?еÑ? оÑ?енÑ? Ñ?оÑ?оÑ?о; можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ?, он и в самом деле вÑ?оÑ?ой Ð?аÑ?линский, если нам мало бÑ?ло одного; можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ?, его повесÑ?и и в самом деле пÑ?екÑ?аснÑ?: все эÑ?о можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ?; но мÑ? Ñ?оÑ?им говоÑ?иÑ?Ñ? не о Ñ?ом, как можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ?, а о Ñ?ом, как нам кажеÑ?ся. Ð?Ñ?изнаемся оÑ?кÑ?овенно, Ñ?Ñ?о касаеÑ?ся собсÑ?венно до нас, Ñ?о нам «Ð?овесÑ?и и Ñ?ассказÑ?» г. Ð?аменского оÑ?енÑ? не нÑ?авяÑ?ся. Ð?Ñ? не Ñ?оÑ?им эÑ?им сказаÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?обÑ? они бÑ?ли дÑ?Ñ?нÑ?, – неÑ?, соÑ?Ñ?ани нас бог оÑ? Ñ?акого Ñ?еÑ?иÑ?елÑ?ного пÑ?иговоÑ?а, вопÑ?еки мнениÑ? сÑ?олÑ?киÑ? знаÑ?оков и сÑ?дей изяÑ?ного! – Но они нам кажÑ?Ñ?ся оÑ?енÑ? Ñ?Ñ?омиÑ?елÑ?нÑ?ми, Ñ?Ñ?об не сказаÑ?Ñ? – скÑ?Ñ?нÑ?ми…»Ð?овесÑ?и Ð?аÑ?Ñ?и Ð?Ñ?ковой. СÑ?д сеÑ?дÑ?а. СамопожеÑ?Ñ?вование. Ð?адаÑ?Ñ?ая звезда. Ð?ои кÑ?Ñ?ские знакомÑ?Ñ? (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

«…Ð?дним из лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? явлений нового года по спÑ?аведливосÑ?и должно назваÑ?Ñ? повесÑ?и г-жи Ð?Ñ?ковой. Ð?мя г-жи Ð?Ñ?ковой – поÑ?Ñ?и новое имя в наÑ?ей лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?е, по вÑ?емени его появления в ней, но Ñ?же поÑ?еÑ?ное и знамениÑ?ое по блесÑ?яÑ?емÑ? Ñ?аланÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?й под ним являеÑ?ся…»Ð?Ñ?еÑ?ки жизни и избÑ?аннÑ?е соÑ?инения АлександÑ?а Ð?еÑ?Ñ?овиÑ?а СÑ?маÑ?окова, изданнÑ?е СеÑ?геем Ð?линкоÑ?… ЧасÑ?Ñ? вÑ?оÑ?ая и Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?я (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

Ð?Ñ?еÑ?ки жизни и избÑ?аннÑ?е соÑ?инения АлександÑ?а Ð?еÑ?Ñ?овиÑ?а СÑ?маÑ?окова, изданнÑ?е СеÑ?геем Ð?линкоÑ?… ЧасÑ?и вÑ?оÑ?ая и Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?яÐ?Ñ?еÑ?ки жизни и избÑ?аннÑ?е соÑ?инения АлександÑ?а Ð?еÑ?Ñ?овиÑ?а СÑ?маÑ?окова… изданнÑ?е СеÑ?геем Ð?линкоÑ?… ЧасÑ?Ñ? I… (Russian Edition)

by Ð?иссаÑ?ион Ð?Ñ?игоÑ?Ñ?евиÑ? Ð?елинский

«Ð?оÑ? одно из Ñ?еÑ? пÑ?оизведений, коÑ?оÑ?Ñ?е назÑ?ваÑ?Ñ?ся капиÑ?алÑ?нÑ?ми пÑ?оизведениями лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?е пиÑ?Ñ?Ñ?ся не для одниÑ? совÑ?еменников, но и для поÑ?омсÑ?ва, пеÑ?еживаÑ?Ñ? века и наÑ?одÑ?. Ð?ного нÑ?жно Ñ?аланÑ?а, Ñ?Ñ?обÑ? описаÑ?Ñ? веÑ?но Ñ?олÑ?ко внеÑ?нÑ?Ñ? сÑ?оÑ?онÑ? книги поÑ?Ñ?енного веÑ?еÑ?ана наÑ?ей лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?: найÑ?и же единсÑ?во воззÑ?ения и мÑ?сли в Ñ?оÑ?жесÑ?венно пÑ?аздниÑ?ном вдоÑ?новении, коÑ?оÑ?Ñ?м пÑ?оникнÑ?Ñ?а, и в лиÑ?иÑ?еском беспоÑ?ядке и оÑ?Ñ?Ñ?воÑ?носÑ?и, коÑ?оÑ?Ñ?ми запеÑ?аÑ?лена ее внÑ?Ñ?Ñ?енносÑ?Ñ?, – эÑ?о пÑ?осÑ?о дело гения…»Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.