Free world literature Kindle books for 10 Jun 18

Человек, коÑ?оÑ?Ñ?й плаÑ?еÑ? (Russian Edition)

by АлександÑ? СÑ?епановиÑ? Ð?Ñ?ин

Рассказ АлександÑ?а СÑ?епановиÑ?а Ð?Ñ?ина (1880â??1932), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1908 годÑ? в жÑ?Ñ?нале «НовÑ?е мÑ?сли», â?? 1.Ð?ожÑ?я нива (Russian Edition)

by Николай Ð?агнеÑ?

“Ð?ожÑ?я нива” повесÑ?вÑ?еÑ? о Ñ?ом, Ñ?Ñ?о Ñ? всего живого есÑ?Ñ? наÑ?ало и есÑ?Ñ? конеÑ?, все лÑ?ди в миÑ?е когда-нибÑ?дÑ? попадаÑ?Ñ? в “Ð?ожÑ?Ñ? нивÑ?” и никогда болÑ?Ñ?е иÑ? никÑ?о не видиÑ?.ЭпигонÑ? наÑ?одниÑ?есÑ?ва:- Ð?. Ð?енÑ?Ñ?иков, самÑ?й яÑ?кий пÑ?едсÑ?авиÑ?елÑ? иÑ?.- НаÑ?одник сÑ?аÑ?ого Ñ?ипа:- Н. Ð?. Ð?еÑ?Ñ?опавловский-Ð?аÑ?онин (Russian Edition)

by Ангел Ð?огдановиÑ?

Ð?Ñ?иÑ?иÑ?еская сÑ?аÑ?Ñ?я посвяÑ?енная новомÑ? обÑ?есÑ?венно-полиÑ?иÑ?ескомÑ? движениÑ? в Ñ?огдаÑ?ней России, коÑ?оÑ?ое авÑ?оÑ? назÑ?ваеÑ? «эпигонами наÑ?одниÑ?есÑ?ва». Ð? каÑ?есÑ?ве яÑ?Ñ?айÑ?иÑ? пÑ?едсÑ?авиÑ?елей эÑ?ого движения вÑ?сÑ?Ñ?паÑ?Ñ? писаÑ?ели Ñ?ипа Ð?енÑ?Ñ?икова и Ð?аÑ?онинаФилосоÑ?ия пÑ?иволÑ?я.- Ð?Ñ?еÑ?ки и Ñ?ассказÑ? Ð?аксима Ð?оÑ?Ñ?кого (Russian Edition)

by Ангел Ð?огдановиÑ?

СÑ?аÑ?Ñ?я А.Ð?.Ð?огдановиÑ?а, посвяÑ?енная Ñ?анним Ñ?ассказам Ð?аксима Ð?оÑ?Ñ?кого. Ð?н оÑ?меÑ?аеÑ?, Ñ?Ñ?о «авÑ?оÑ? с исÑ?инно Ñ?Ñ?дожесÑ?веннÑ?м Ñ?акÑ?ом сÑ?мел Ñ?деÑ?жаÑ?Ñ?ся оÑ? пÑ?еÑ?велиÑ?ений, пÑ?едосÑ?авляя самим геÑ?оям говоÑ?иÑ?Ñ? за себя. Ð?Ñ?сÑ?Ñ?сÑ?вие лиÑ?иÑ?ескиÑ? излияний и полнÑ?й обÑ?екÑ?ивизм его Ñ?ассказа Ñ?глÑ?бляÑ?Ñ? содеÑ?жание, а непосÑ?едсÑ?венная поэÑ?иÑ?еская жилка, Ñ?Ñ?всÑ?вÑ?Ñ?Ñ?аяся везде в описанияÑ? пÑ?иÑ?одÑ?, делаеÑ? его каÑ?Ñ?инÑ? Ñ?Ñ?дожесÑ?венно-законÑ?еннÑ?ми».СÑ?Ñ?аниÑ?ка из исÑ?оÑ?ии Ñ?еакÑ?ионной пÑ?ессÑ? (Russian Edition)

by Ангел Ð?огдановиÑ?

Ð?бзоÑ? Ñ?оссийской Ñ?еакÑ?ионной пÑ?ессÑ? конÑ?а XIX века. РассмаÑ?Ñ?иваеÑ?ся лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?ная (и Ñ?инансовая) деяÑ?елÑ?носÑ?Ñ? жÑ?Ñ?нала«РÑ?сское обозÑ?ение», после смеÑ?Ñ?и его издаÑ?еля Ð?.Ð?.Ð?обоÑ?Ñ?кина.Ð?осковский Ñ?Ñ?дожесÑ?веннÑ?й Ñ?еаÑ?Ñ? (Russian Edition)

by Ангел Ð?огдановиÑ?

Ð?амеÑ?ка А.Ð?.Ð?огдановиÑ?а о деяÑ?елÑ?носÑ?и Ð?осковского Ñ?Ñ?дожесÑ?венного Ñ?еаÑ?Ñ?а и в Ñ?асÑ?носÑ?и о посÑ?ановке в нем пÑ?огÑ?аммнÑ?Ñ? пÑ?ес А.Ð?. ЧеÑ?ова «ТÑ?и сесÑ?Ñ?Ñ?», «Ð?ядя Ð?аня». «Не говоÑ?я Ñ?же о пÑ?евосÑ?одной внеÑ?ней посÑ?ановке, даÑ?Ñ?ей полнÑ?Ñ? иллÑ?зиÑ? дейсÑ?виÑ?елÑ?носÑ?и, мÑ? должнÑ? опяÑ?Ñ? оÑ?меÑ?иÑ?Ñ? Ñ?едкÑ?Ñ? Ñ?воÑ?Ñ?ескÑ?Ñ? способносÑ?Ñ? г. СÑ?аниславского и его Ñ?оваÑ?иÑ?ей создаваÑ?Ñ? Ñ?ипÑ? из сÑ?емаÑ?иÑ?ескиÑ? набÑ?осков авÑ?оÑ?а».Ð?исÑ?иÑ?еские насÑ?Ñ?оения в лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?е иносÑ?Ñ?анной и y нас (Russian Edition)

by Ангел Ð?огдановиÑ?

РассмаÑ?Ñ?ивая мисÑ?иÑ?еские насÑ?Ñ?оения, Ñ?аÑ?яÑ?ие в западной лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?е, А.Ð?. Ð?огдановиÑ? обÑ?аÑ?аеÑ? внимание на пÑ?есÑ? Ð?бсена и Ð?аÑ?пÑ?мана, на пÑ?есÑ? «ТайнÑ? дÑ?Ñ?и» Ð?еÑ?еÑ?линка и «Ð?лакалÑ?Ñ?иÑ?» АнÑ?и Ð?аÑ?бÑ?са. «Ð?исÑ?иÑ?изм – полагаеÑ? авÑ?оÑ?, – эÑ?о дÑ?Ñ?евнÑ?й заÑ?азнÑ?й микÑ?об, коÑ?оÑ?Ñ?й овладеваеÑ? ослабленнÑ?м оÑ?ганизмом и гибнеÑ?, Ñ?аз силÑ? воссÑ?ановляÑ?Ñ?ся. Ð? как есÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, оÑ? Ñ?ождения особенно склоннÑ?е, напÑ?., к Ñ?аÑ?оÑ?кеâ?¦ Ñ?ак есÑ?Ñ? и дÑ?Ñ?гие заÑ?анее обÑ?еÑ?еннÑ?е пасÑ?Ñ? жеÑ?Ñ?вой мисÑ?иÑ?еского микÑ?оба.Ð? миÑ?е меÑ?зосÑ?и и запÑ?сÑ?ения.- Ð?имназиÑ?еские оÑ?еÑ?ки г. Ð?. Никонова (Russian Edition)

by Ангел Ð?огдановиÑ?

Ð? своей сÑ?аÑ?Ñ?е посвяÑ?енной пÑ?бликаÑ?ии повесÑ?и  “Ð?имназиÑ?еские оÑ?еÑ?ки” Ð?. Никонова, авÑ?оÑ? обÑ?Ñ?Ñ?иваеÑ?ся на всÑ? сисÑ?емÑ? наÑ?одного обÑ?азования пÑ?едÑ?еволÑ?Ñ?ионной России. «ЧÑ?о можно сказаÑ?Ñ? в заÑ?иÑ?Ñ? Ñ?акой сисÑ?емÑ?? Ð?скÑ?енно пÑ?изнаемся, Ñ?Ñ?о Ñ?епеÑ?Ñ?, когда она осÑ?ждена бесповоÑ?оÑ?но, мÑ? бÑ? желали Ñ?казаÑ?Ñ? Ñ?оÑ?я Ñ?Ñ?о-нибÑ?дÑ? Ñ?оÑ?оÑ?ее в ней, Ñ?Ñ?о давало бÑ? нам пÑ?аво оÑ?несÑ?исÑ? к ней, как к меÑ?Ñ?вой, снисÑ?одиÑ?елÑ?но, Ñ?оÑ?я в Ñ?ем-нибÑ?дÑ? помянÑ?Ñ?Ñ? ее добÑ?Ñ?м словом,– и не можем.».СкÑ?ипаÑ? (Russian Edition)

by ФÑ?доÑ? Ð?иÑ?айловиÑ? РеÑ?еÑ?ников

Ð?овесÑ?Ñ? ФÑ?доÑ?а Ð?иÑ?айловиÑ?а РеÑ?еÑ?никова (1841â??1871), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованная в 1861 годÑ?. «Узкая, долгая, кÑ?ивая и гÑ?язная Ð?еÑ?Ñ?овская Ñ?лиÑ?а Ñ?янÑ?ласÑ? оÑ? самой сеÑ?единÑ? огÑ?омного завода, оÑ? самого заводского дейсÑ?вия â?? огÑ?омнÑ?Ñ?, квадÑ?аÑ?нÑ?Ñ? и долгиÑ?, вÑ?сокиÑ? каменнÑ?Ñ? Ñ?лигелей и Ñ?абÑ?ик,â?? к севеÑ?Ñ? до самого леса, елÑ?ника и беÑ?езняка, мелкиÑ? кÑ?сÑ?аÑ?ников веÑ?есника, к коÑ?оÑ?Ñ?м Ñ?же наÑ?али сÑ?Ñ?оиÑ?Ñ? дома масÑ?еÑ?овÑ?е, победнее пÑ?оÑ?иÑ?. Ð?едномÑ? масÑ?еÑ?овомÑ? лÑ?Ñ?Ñ?е нÑ?авилосÑ? имеÑ?Ñ? дом Ñ?оÑ?я подалÑ?Ñ?е оÑ? заводского дейсÑ?вия, но в Ñ?аком месÑ?е, где не спÑ?аÑ?иваеÑ?ся Ñ?акой Ñ?исÑ?оÑ?Ñ?, как в сеÑ?едине; здесÑ? можно заÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? поболÑ?Ñ?е месÑ?а для огÑ?адÑ? и огоÑ?ода; здесÑ? можно посÑ?Ñ?оиÑ?Ñ? дом как попало, как вздÑ?малосÑ? Ñ?озяинÑ?; здесÑ? Ñ?оÑ?оÑ?о поÑ?омÑ?, Ñ?Ñ?о близко лес, необÑ?одимÑ?й как на посÑ?Ñ?ойкÑ? дома, Ñ?азной поделки, Ñ?ак и на дÑ?ова. Ð?десÑ? лÑ?Ñ?Ñ?е жиÑ?Ñ?, имея лоÑ?адей, коÑ?ов, овеÑ? и коз, Ñ?ем ближе к сеÑ?едине завода, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о леÑ?ом около леса, около покосов и в лесÑ?, не заÑ?одя далеко, скоÑ? найдеÑ? себе Ñ?Ñ?авÑ?».ЯÑ?ка (Russian Edition)

by ФÑ?доÑ? Ð?иÑ?айловиÑ? РеÑ?еÑ?ников

Ð?Ñ?еÑ?к ФÑ?доÑ?а Ð?иÑ?айловиÑ?а РеÑ?еÑ?никова (1841â??1871) из Ñ?икла «Ð?абÑ?Ñ?Ñ?е лÑ?ди», впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в «Неделе», 1868, â??â?? 39, 40 и 41.Ð?акся (Russian Edition)

by ФÑ?доÑ? Ð?иÑ?айловиÑ? РеÑ?еÑ?ников

Ð?Ñ?еÑ?к из Ñ?икла «Ð?абÑ?Ñ?Ñ?е лÑ?ди», впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в «СовÑ?еменнике», 1864, â?? 10. Ð?мееÑ? авÑ?обиогÑ?аÑ?иÑ?ескÑ?Ñ? основÑ? – жизнÑ? и бÑ?Ñ? поÑ?Ñ?овÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?ников бÑ?ли Ñ?оÑ?оÑ?о знакомÑ? ФÑ?доÑ?Ñ? Ð?иÑ?айловиÑ?Ñ? РеÑ?еÑ?никовÑ? (1841â??1871), оÑ?еÑ? и дядя коÑ?оÑ?ого слÑ?жили в поÑ?Ñ?овом ведомсÑ?ве.Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.