Free world literature Kindle books for 13 Jun 18

Ð?евÑ?Ñ? (Russian Edition)

by Ð?ван СеÑ?геевиÑ? ТÑ?Ñ?генев

Рассказ и пÑ?озаиÑ?еского Ñ?икла «Ð?аписки оÑ?оÑ?ника». Ð?пеÑ?вÑ?е опÑ?бликован в жÑ?Ñ?нале «СовÑ?еменник» в 1850 годÑ?.ЧеÑ?ов (Russian Edition)

by Юлий Ð?саевиÑ? АйÑ?енвалÑ?д

«Ð?споминаеÑ?ся, Ñ?Ñ?о конÑ?ина ЧеÑ?ова пÑ?оизвела на многиÑ? впеÑ?аÑ?ление семейной поÑ?еÑ?и: до Ñ?акой сÑ?епени Ñ?однил он с собоÑ?, пленяя мягкой власÑ?Ñ?Ñ? своего Ñ?аланÑ?а. Ð? Ñ?ем не менее обÑ?ясниÑ?Ñ? его, подвеÑ?гнÑ?Ñ?Ñ? его сÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? анализÑ? оÑ?енÑ? Ñ?Ñ?Ñ?дно, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о в своиÑ? Ñ?ассказаÑ?, обнимаÑ?Ñ?иÑ? все глÑ?бокое содеÑ?жание жизни, он сплеÑ?ал Ñ?еловеÑ?еские дÑ?Ñ?и из Ñ?онÑ?айÑ?иÑ? ниÑ?ей и обвевал иÑ? поÑ?Ñ?и неÑ?ловимÑ?м дÑ?Ñ?анием пÑ?оникновенной элегии. Ð?ак один из его геÑ?оев, живÑ?ий в Ñ?Ñ?дном садÑ?, он бÑ?л Ñ?аÑ?Ñ? и повелиÑ?елÑ? нежнÑ?Ñ? кÑ?асок. Ð?исаÑ?елÑ? оÑ?Ñ?енков, он замеÑ?ал все малейÑ?ие Ñ?Ñ?епеÑ?ания сеÑ?дÑ?а; емÑ? бÑ?л досÑ?Ñ?пен самÑ?й аÑ?омаÑ? Ñ?Ñ?жой дÑ?Ñ?и. Ð?оÑ? оÑ?Ñ?его нелÑ?зя, да и гÑ?еÑ?но Ñ?азбиÑ?аÑ?Ñ? по ниÑ?оÑ?кам легÑ?айÑ?Ñ?Ñ? Ñ?канÑ? его пÑ?оизведений: эÑ?о Ñ?азÑ?Ñ?Ñ?ило бÑ? ее и мÑ? сдÑ?нÑ?ли бÑ? золоÑ?исÑ?Ñ?Ñ? пÑ?лÑ? с кÑ?Ñ?лÑ?Ñ?ек моÑ?Ñ?лÑ?ка. ЧеÑ?ова менÑ?Ñ?е Ñ?ем кого-либо Ñ?асскажеÑ?Ñ?: его надо Ñ?иÑ?аÑ?Ñ?…»Ð?згляд на пÑ?освеÑ?ение в Ð?иÑ?ае. ЧасÑ?Ñ? пеÑ?вая. (Russian Edition)

by Ð?акинÑ? Ð?иÑ?Ñ?Ñ?ин

Ð?писание основнÑ?Ñ? канониÑ?ескиÑ? Ñ?Ñ?Ñ?дов, изÑ?Ñ?ение коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? пÑ?иняÑ?о в Ñ?Ñ?ебнÑ?Ñ? заведенияÑ? Ð?иÑ?ая. Ð?Ñ?иведено подÑ?обное описание киÑ?айской сисÑ?емÑ? наÑ?одного обÑ?азования.Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.